Reactie BMK en BK op voorstel stichting Nysa “addendum” op contract gastouder-vraagouder

De overheid tracht het coronavirus nog steeds onder controle te krijgen en heeft hier op adviezen van het RIVM diverse maatregelen voor getroffen. Gezien de zeer uitzonderlijke positie van een gastouder (opvang in de eigen woning en eventueel aanwezige partner en eigen kinderen) hebben deze adviezen soms directe uitwerking op het kunnen uitoefenen van het beroep als gastouder. Als BMK en BK realiseren wij ons dit en verzoeken daarom, indien hier aanleiding voor is, om dit gezamenlijk (ouders, gastouder en gastouderbureau) zo goed mogelijk op te lossen rekening houdend met de rechten van ouders en gastouders. De BMK en BK volgen de adviezen van RIVM en hoopt voor iedereen dat de verdere versoepeling van de maatregelen zich de komende periode doorzet.

Stichting Nysa, brancheorganisatie van gastouders, heeft op 18 juni jl op haar site een oproep gedaan aan iedereen in de gastouderopvang om een “addendum” te gebruiken om mogelijke financiële gevolgen voor de gastouder en het gastouderbureau te beperken als de opvang tijdelijk moet sluiten in geval van corona-gerelateerde gezondheidsklachten van de gastouder zelf of haar/zijn huisgenoten. Het addendum  is een tijdelijke toevoeging aan het reeds bestaande contract tussen gastouder en vraagouder gedurende de termijn dat er in Nederland sprake is van beperkende maatregelen inzake COVID-19.

Ook heeft Nysa een meldpunt geopend om een beeld te verkrijgen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor het toelatingsbeleid van kinderen en het testbeleid voor gastouders en huisgenoten. Daarmee komt er inzicht in de gevolgen hiervan voor de gezondheid van de gastouder/huisgenoten én hoe vaak de gastouderopvang daadwerkelijk gesloten moet worden in verband met testen/gezondheidssituatie en/of quarantaine.

Ondanks de bijzondere periode blijven ouders het recht behouden om een contract met de gastouder op te zeggen (bijvoorbeeld als de gastouder of huisgenoot tot een risicogroep behoort en langdurig geen opvang zal kunnen bieden).  Meestal is er dan ook sprake van een maand opzegtermijn, waarbij de opvang door de ouders doorbetaald moet worden. Ouders zijn niet te verplichten het door Nysa ontwikkelde addendum te tekenen (maar mogen dat wel).

Het is de vraag of ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen indien de gastouder de opvangdiensten niet aan kan bieden gedurende corona gerelateerde klachten van de gastouder zelf of een huisgenoot of de tijd die er zit tussen testen en de uitslag van de test.  Ouders krijgen alleen kinderopvangtoeslag voor de uren waarop de opvang werkelijk aangeboden wordt en dus open is. De tijdelijke sluiting door de gastouders vanwege ziekteverschijnselen of omdat zij zich laten testen, is geen gedwongen sluiting van de opvang door de overheid. Er zou dus eerst duidelijkheid moeten zijn over de vraag of ouders wel kinderopvangtoeslag houden, voordat ouders en gastouders overgaan tot de afspraken over doorbetaling van de gastouder.

Gastouderbureaus kunnen gastouders, die zorgen hebben over verkouden kinderen in de opvang, motiveren en ondersteunen in gesprek te gaan met de ouders, zowel over het risico voor de continuïteit van de opvang als ouders toch hun verkouden kind willen brengen, als over wat te doen bij tijdelijke sluiting van de opvang.

Het is goed dat Nysa het meldpunt in het leven heeft geroepen. Een reëel beeld van de problemen die de coronamaatregelen voor de gastouderopvang opleveren, is belangrijk in de gesprekken met betrokken partijen over mogelijke oplossingen.

Deel dit nieuwsbericht