Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Regeling Wko gewijzigd ten aanzien van de lijst opleidingen die kwalificeren om gastouder te worden. In totaal zijn er 26 diploma’s aan de Wko diplomalijst toegevoegd waarbij bij het aanpassen van de Regeling ook een aantal opleidingen uit de cao overgenomen zijn. Ook zijn van enkele bestaande opleidingen (3) de titelnamen geactualiseerd zodat deze diploma’s ook kwalificeren.

Door deze diploma’s aan de lijst toe te voegen is de lijst van kwalificerende diploma’s uitgebreid. De lijst opleidingen in de Regeling is altijd leidend; ook gastouders in loondienst moeten hieraan voldoen. Zie berichtgeving Staatscourant.

De uitbreiding van de lijst opleidingen in de Regeling zal ingaan per 1 januari 2023. Klik hier voor het overzicht van de toegevoegde en geactualiseerde diploma’s.

Dit bevordert de instroom voor gastouders en maakt een aanvraag erkenning beroepskwalificatie voor deze opleidingen overbodig omdat deze nu in de lijst voorkomen. Wanneer een diploma niet op de lijst voorkomt kunnen ‘gastouders in spe’ een erkenning beroepskwalificatie aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden. Aanvragen kan hier.

Met dank aan het harde werk van stichting Nysa en de BK die hiermee aan de slag zijn gegaan.

Deel dit nieuwsbericht