Rekentool nu beschikbaar

Voor de ondersteuning bij de berekening van het minimum aantal uren waarvoor Pedagogisch beleidsmedewerkers ingezet moeten worden, is een online rekentool ontwikkeld. De rekentool is nu beschikbaar via www.1ratio.nl/rpb.

In de Wet IKK is voor de Pedagogisch Beleidsmedewerker een verplicht minimum urenaantal vastgesteld. Maar wat is die verplichte ureninzet? Hoe bereken je het aantal fte en het aantal Pedagogisch beleidsmedewerkers dat daarbij hoort? Hoe ga je daarbij om met de flexibele inzet van pedagogisch medewerkers? De rekentool en bijbehorend rekenvoorbeeld bieden uitkomst.

Lees meer over de berekening van het minimum aantal uren.

Deel dit nieuwsbericht