De overheid snijdt zichzelf flink in de vingers als er wordt geschrapt in de subsidieregeling praktijkleren, die bedrijven tegemoet komt in hun kosten voor het opleiden van mbo-studenten via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Uit onderzoek van SEO, in opdracht van VNO-NCW en MKB-Nederland samen met twintig branches, blijkt namelijk dat de overheid zélf financieel het meest profiteert van de BBL. Het arbeidsmarktplatform Kinderopvang heeft financieel bijgedragen aan dit onderzoek en kinderopvangorganisaties hebben hun kennis en ervaring ingebracht in een groepsinterview.

Aanleiding voor het onderzoek was het plan van minister Van Engelshoven (OCW) de regeling helemaal af te schaffen. Zij vond dat bedrijven van de BBL profiteren en dat dus ook maar in zijn geheel moeten betalen.  Het onderzoek wijst uit dat die redenering niet klopt. De organisaties hebben SEO opdracht gegeven om de maatschappelijke kosten en baten van de BBL in kaart te brengen, omdat de subsidieregeling praktijkleren regelmatig onderwerp van discussie is. Ten onterechte, blijkt nu.

Iedereen profiteert – vooral de overheid

Het SEO-onderzoek (“De maatschappelijke kosten en baten van de beroepsbegeleidende leerweg” – juli 2019) laat namelijk zien dat alle betrokken partijen profiteren van de BBL: werkgevers, studenten én vooral de overheid. Van de totale baten van de BBL – bijna 1,4 miljard euro – komt 962 miljoen euro bij de overheid terecht, ondanks de 194 miljoen euro die jaarlijks wordt uitgetrokken voor de subsidieregeling praktijkleren. Dat komt onder meer omdat de BBL de overheid veel minder kost dan de beroepsondersteunende leerweg (BOL), waarbij studenten vijf dagen in de week naar school gaan.

Bedrijven profiteren eveneens van de BBL, maar hebben ook aanzienlijk hogere kosten. Een BBL-student kost een bedrijf per jaar gemiddeld 13.000 euro, terwijl ondernemers daar zo’n 2.500 euro subsidie voor krijgen. Werkgevers betalen de begeleiding van studenten, gemiddeld 45 procent van de opleidingskosten, reiskosten, etc. Opgeteld gaat het om 422 miljoen.

VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat de subsidiepot voor praktijkleren in het vervolg gaat meegroeien met het aantal studenten dat voor de BBL kiest. ‘Het aantal BBL-studenten groeit en dat betekent dat bedrijven nu al steeds minder subsidie per student krijgen. Gepleit wordt voor een vast bedrag van 2.700 euro per student per jaar, waardoor werkgevers zekerheid hebben.

Deel dit nieuwsbericht