Vrijdag hebben de ministeries van SZW en OCW hun lijn voor de noodopvang uitgezet in afstemming met branchepartijen BK en BMK. Deze lijn is bedoeld om de inrichting van de noodopvang vanaf 11 mei te verduidelijken.

Het document van SZW en OCW gaat in op de volgende zaken:

– Wat verstaan we onder noodopvang?
– Wie kan gebruik maken van de noodopvang?
– Kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties
– Wie betaalt de noodopvang?
– Hoe om te gaan met mogelijke knelpunten?

Financiering van de 24-uurs noodopvang
Belangrijk punt van aandacht zijn de kosten en financiering van de noodopvang. De gemeenten krijgen van de overheid middelen om de 24-uurs noodopvang te realiseren. Wanneer noodopvang overdag binnen bestaande groepen gerealiseerd kan worden, zal dat nog steeds ‘om niet’ gebeuren, zo is het uitgangspunt. Moeten kinderopvangorganisaties echter extra personeel of groepen inzetten om noodopvang uit te voeren, dan dient er met de gemeente te worden overlegd voor een passende oplossing. Ouders betalen geen extra kosten voor noodopvang.

Een ander punt van aandacht in de lijn van SZW en OCW is de route voor knelpunten die ontstaan in de noodopvang door een onbalans in vraag en aanbod. Deze route bestaat uit vier fases die gevolgd kunnen worden om tot oplossingen te komen.

Download de ‘Lijn Noodopvang SZW en OCW’

Deel dit nieuwsbericht