Alle gegevens van de Risicomonitor verloren door brand. BMK in overleg met Ministerie SZW en GGD

Op 7 januari meldde VeiligheidNL, de eigenaar van de risicomonitor kinderopvang, dat er brand is geweest in hun datacentrum. Als gevolg  van de brand zijn alle gegevens in de risicomonitor van de 2600 gebruikers verloren gegaan. Helaas is er geen back-up beschikbaar. VeiligheidNL schijnt inmiddels organisaties te hebben geïnformeerd hierover. Ook heeft VeiligheidNL aangegeven dat zij de kinderopvangorganisaties die gebruikmaakten van de risicomonitor kinderopvang zal vragen opnieuw de gegevens voor de risicomonitor aan te leveren.

Vanzelfsprekend is dit een heel vervelende situatie voor alle partijen. De BMK heeft inmiddels contact gehad met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en zal op 10 januari een overleg hebben over de gevolgen van de brand voor kinderopvangorganisaties. Ook zal op korte termijn contact worden gezocht met de GGD.

Zodra we meer weten over mogelijke oplossingen en hoe met deze onvoorziene situatie om te gaan, informeren we jullie.

Deel dit nieuwsbericht