Brand VeiligheidNL

Op 2 januari woedde een brand in het datacentrum van VeiligheidNL, waardoor alle gegevens in de Risicomonitor verloren zijn gegaan. Inmiddels heeft VeiligheidNL aangeboden om de gegevens voor klanten in te voeren maar gebruikers van de Risicomonitor moeten wel alles zelf opnieuw bij hun locaties inventariseren en aanleveren. Dit is een arbeidsintensieve aangelegenheid en kost in sommige gevallen een dag per locatie!

Juridisch advies

De BMK snapt dat sprake is van overmacht, maar vindt het onredelijk dat onze leden hiervan de dupe zijn. Wij hebben daarom juridisch advies ingewonnen over een mogelijke aansprakelijkheidsclaim tegenover VeiligheidNL. Organisaties mogen er op vertrouwen dat VeiligheidNL op een deugdelijke wijze voor een back-up van alle gegevens zorgt. Dit bleek echter niet het geval omdat de back-up naast de oorspronkelijke gegevens werd bewaard.

Schadeclaim + voorbeeldbrief

De BMK heeft inmiddels leden die gebruik maken van de Risicomonitor, geïnformeerd over hun juridische positie en mogelijkheden voor een schadeclaim tegenover VeiligheidNL. Ook hebben wij onze leden een voorbeeldbrief (alleen beschikbaar voor leden)  gestuurd aan de hand waarvan een brief met een aansprakelijkheidstelling kan worden opgesteld voor de schade die een kinderopvangorganisatie lijdt. Aan deze voorbeeldbrief kunnen geen rechten worden ontleend omdat de BMK niet op individueel niveau de inhoud van alle overeenkomsten en afspraken kent. Wij adviseren dan ook om beroep te doen op een rechtsbijstandsverzekering of een in house-jurist/advocaat om volledig geïnformeerd te worden.

Deel dit nieuwsbericht