Kinderopvangorganisaties zijn momenteel druk bezig te inventariseren hoeveel ouders, werkzaam in de vitale beroepen gebruik maken van de mogelijkheid van kinderopvang. Na deze inventarisatie gaat kinderopvang samen met de scholen kijken welke kinderen waar opgevangen gaan worden binnen de gemeente. Omdat we met uitzonderlijke maatregelen te maken hebben zijn de veiligheidsregio’s hierbij betrokken. Wat is de afspraak over de rol van de veiligheidsregio’s?

Uitkomst overleg Ministerie (17 maart)
Tijdens het overleg dat we vandaag (17 maart) voerden met de directie Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken, waar ook de VNG betrokken was, is benadrukt dat gemeenten en veiligheidsregio’s – met erkenning van de eindverantwoordelijkheid van gemeenten –  moeten aansluiten bij de samenwerkings-initiatieven op lokaal niveau tussen kinderopvang en onderwijs. Uitgangspunt daarbij is dat er zoveel mogelijk wordt gewerkt met vertrouwde gezichten op vertrouwde locaties.

Veiligheidsregio’s
De Veiligheidsregio’s Nederland spelen een rol in het voorbereiden van mogelijke crisissituaties en in de coördinatie in een geval van crisis. Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Iedere veiligheidsregio zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van dat gebied. Zo zorgt de veiligheidsregio ervoor dat er een brandweer is. Ook maakt de veiligheidsregio afspraken over de aanpak van rampen en crises.  Een goede samenwerking tussen hulpverleningsdiensten, overheden, bedrijven en burgers is daarbij belangrijk.

Overzicht van de 25 Veiligheidsregio’s

Deel dit nieuwsbericht