2016 was een turbulent jaar voor de branche. Er werden afspraken gemaakt om de kwaliteit van de kinderopvang te verhogen; peuterspeelzalen bereidden zich voor op de harmonisatie; het aantal integrale kindcentra groeide snel; en de discussie over de toekomst van de kinderopvang werd in alle hevigheid gevoerd. Het idee dat kinderen samen moeten opgroeien, ongeacht de portemonnee van hun ouders, werd gestimuleerd door het SER-advies Gelijk goed van start en de oprichting van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK).

 

Nu staan we aan het begin van 2017. Ik wens ons dat dit het jaar wordt waarin de waarde van kinderopvang beter begrepen wordt. En dat dit betere begrip ertoe leidt dat in het nieuwe regeerakkoord alle kinderen, vanaf 0 jaar, gelijke toegang tot kwalitatief hoogwaardige opvang krijgen.

 

Kinderopvang is zoveel méér dan een arbeidsmarktinstrument. Ik had gehoopt dat dit inmiddels een open deur was. Maar een recent advies van de Raad van State bewees dat ouderwetse opvattingen nog springlevend zijn. Volgens dit Hoge College van Staat zijn peuterspeelzalen en kinderdagverblijven namelijk onvergelijkbare appels en peren. Bij die eerste wordt de ontwikkeling van peuters gestimuleerd via spelend leren, en bij de tweede … tsja.. , daar worden ze opgevangen. De naam kinderopvang zegt het zelf!

 

Gelukkig is bij velen wél bekend dat kinderopvang méér is dan een veilig verblijf. Goede kinderopvang stimuleert – net als peuterspeelzalen – de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Juist daarom worden steeds strengere eisen gesteld aan de vakbekwaamheid van pedagogisch medewerkers. En juist daarom werken basisscholen en kinderopvangorganisaties steeds meer samen aan doorlopende ontwikkellijnen.

 

Er is nog een derde doel waar de kinderopvang aan kan bijdragen. En dat ligt de BMK na aan het hart: het stimuleren van integratie en gelijke ontwikkelkansen. Als kinderopvang alleen als een product wordt gezien, een dienst aan ouders die aan het werk zijn, dan is het bijna onvermijdelijk dat kansrijke en kansarme kinderen in gescheiden voorzieningen opgroeien. Maar als we het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen als een maatschappelijke opdracht zien, dan is dat niet acceptabel. Dan moeten we alle zeilen bijzetten om kinderen een gelijke uitgangspositie te geven.

 

Ik voorspel dat 2017 het jaar wordt waarin de discussie vol losbarst over de noodzaak om kinderopvang te organiseren in integrale voorzieningen. Voorzieningen die kinderen van diverse achtergronden bij elkaar brengen. Waarin pedagogisch medewerkers ruimte hebben om maatwerk en passende opvang te leveren. En die ware leerscholen zijn van sámen-leven.

 

Gelukkig nieuwjaar!

 

Kathalijne Buitenweg
Voorzitter BMK

Deel dit nieuwsbericht