Op 21 april kondigde het kabinet aan dat scholen en kinderopvang weer open gaan op 11 mei. De rijksoverheid geeft in haar besluitvorming de opdracht aan onze sectoren om samen te bezien hoe de aansluiting tussen scholen en BSO zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden.
Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van primair onderwijs en kinderopvang. Branchepartijen BK en BMK roepen daarom samen met de PO-raad het onderwijs en de kinderopvang op om met elkaar in gesprek te gaan om deze nieuwe fase goed vorm te geven. Met de gespreksleidraad in de bijlage van dit bericht willen wij de kinderopvang en het onderwijs een hulpmiddel bieden om samen het gesprek aan te gaan, binnen de vastgestelde kaders vanuit de overheid en richtlijnen van beide branches.

Oproep: stem met elkaar af om een goede opstart mogelijk te maken

We doen een beroep vanuit alle betrokken partijen om tijdig met elkaar het gesprek te voeren. Tijdige afstemming zoeken is van groot belang om tot een werkbare oplossing te komen. Voor alle partijen is deze opstart een lastige fase, maar we doen het samen.
Basisvoorwaarde bij de opstart is dat we rekening houden met de kaders vanuit het RIVM ten aanzien van de volksgezondheid. Uitgangspunt is daarnaast dat het belang van kinderen en hun ouders altijd voorop staat. Dat vereist een zeer nauwe afstemming tussen scholen en kinderopvang. Scholen en kinderopvang staan beiden voor een grote uitdaging om de nieuwe werkwijze vorm te geven.

Download het hele document dat de BMK en BK maakte met de PO-raad.

Deel dit nieuwsbericht