Met zo’n 20 leden spraken we over recente ontwikkelingen m.b.t. de gastouderopvang. Naast het bespreken van actualiteiten nemen we ook altijd de ruimte om te sparren over de toekomst van de gastouderopvang en wat zou kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de gastouderopvang.

Recente ontwikkelingen

  • Verhoging van het toezicht op de gastouderopvang van gemiddeld 5 á 10 procent naar het inspecteren van 50 procent van de gastouderopvanglocaties per jaar.
  • Het personeelstekort in de gastouderopvang wordt als steeds problematischer ervaren. Er zijn niet alleen wachtlijsten in de dagopvang en bso, maar ook bij de gastouderopvang. Er is al jaren een tendens van afname van aantal gastouders, maar de werving van nieuwe gastouders lijkt de afgelopen tijd nog moeilijker. Ook verdwijnen gastouders naar de kinderdagverblijven en bso’s. We praten over de zorgen, maar ook over de mogelijkheden. In de landelijke wervingscampagne moet wat ons betreft ook specifiek aandacht worden besteed aan het werven van gastouders en dit vraagt een andere insteek. We praten over wat precies het gastouderschap bijzonder maakt. Wat zorgt ervoor dat mensen hier voor kiezen? Actie BMK: Ervoor zorgen dat ook het gericht werven van gastouders (met eigen insteek) op de agenda staat en blijft staan in landelijke wervingscampagnes. Daarnaast wordt geopperd: verkorte opleidingen aanbieden met behulp van subsidie en lagere lêgekosten.
  • Er lijkt een afname in het aantal BSO kinderen dat wordt opgevangen, signaleren de leden. Gastouderopvang lijkt zich steeds meer te richten op 0-4 jaar.
  • Er wordt de zorg geuit dat als er een lange wachtlijst is en een gastouder bij verschillende bureaus is aangesloten (en de bureaus dan dus geen goed zicht hebben op het totaal aantal geplaatste kinderen bij de gastouder), het risico bestaat dat gastouders teveel kinderen aannemen en de BKR overschrijden.

De toekomst van de gastouderopvang

Alle leden denken proactief mee over welke aspecten kunnen bijdragen aan een nog grotere kwaliteit gastouderopvang.

De vorige ledensessie in de zomer ging met name over hoe het GGD toezicht kan bijdragen aan de kwaliteit van de gastouderbureaus en gastouders.

Deze sessie staat in teken van de discussie over de (on) mogelijkheden van gastouders in vaste dienst bij een kinderopvangorganisatie.

Leden geven aan dat gastouders de hogere vergoeding en betere arbeidsvoorwaarden goed zouden waarderen (en ook horen te verdienen!). Er is meer (financiële) zekerheid en gastouders in dienst van één kinderopvangorganisatie kunnen bijvoorbeeld meegaan in dezelfde professionaliseringstrajecten als de pedagogisch professionals die bij de kdv’s en bso’s werken. Zij kunnen meegenomen worden in de pedagogisch coaching, maar ook is intervisie met andere gastouders en pedagogisch professionals makkelijker te organiseren.

De nadelen die worden genoemd is dat de aantrekkingskracht van de gastouderopvang juist het zzp’schap’ is. Gastouders zijn trots dat zij hun eigen bedrijf hebben en de vrijheid hebben om zich aan te sluiten bij de bureaus waar zij zelf voor kiezen.

Daarnaast is het de vraag of het rendabel is voor kinderopvangorganisaties om gastouders in vaste dienst te nemen.

Deze discussie zal zeker nog vervolg krijgen.

 

In de winter volgt weer een online ledensessie over de gastouderopvang (datum volgt nog). Gastouders en gastouderbureaus (die lid zijn bij de BMK) zijn van harte welkom om deel te nemen. Houd de nieuwsbrief van de BMK in de gaten voor de nieuwe ledensessies!

 

Deel dit nieuwsbericht