De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft afgelopen woensdag een advies uitgebracht over het tegengaan van armoede bij gezinnen. Uit onderzoek blijkt dat acht tot twaalf procent van de kinderen in armoede opgroeit. Opvallend is dat het overgrote deel van deze kinderen (circa 60%) werkende ouders heeft, zo blijkt uit het SER-adviesrapport ‘Opgroeien zonder armoede’.

 

Armoede tijdens opgroeien heeft grote gevolgen

Armoede heeft grote gevolgen voor kinderen. Het kan ertoe leiden dat kinderen niet overal aan mee kunnen doen, wat weer leidt tot sociale uitsluiting en minder welbevinden. Dit kan ook leiden tot gevolgen op langere termijn, waarbij sociale uitsluiting en minder welbevinden nog steeds hun effect hebben op volwassen leeftijd.

 

Opvallend is dat 60% van de kinderen dat opgroeit in armoede, werkende ouders heeft. Werk is daarmee dus niet altijd een garantie op een bestaan op een aanvaardbaar sociaal niveau. Gemeentelijk armoedebeleid bereikt deze groep niet altijd, zo constateert de SER. De SER pleit er dan ook voor dat inkomensondersteuning en anti-armoedemaatregelen effectiever worden gemaakt en complementair aan elkaar zijn. In het adviesrapport doet de SER verschillende concrete voorstellen hiertoe.

 

Ook aandacht voor kinderopvang in het adviesrapport

De SER geeft aan de wijziging van het financieringsstelsel in de kinderopvang (Directe Financiering) te ondersteunen vanuit het oogpunt van armoedebestrijding. Ook heeft de SER aandacht voor het grillige beleid rondom de kinderopvangtoeslag (investeren > bezuinigingen > investeren) en de gevolgen daarvan voor gezinnen met een laag inkomen.

 

Ook onderstreept de SER in dit rapport nog eens haar eerdere advies met betrekking tot een basisvoorziening aan uren kinderopvang. Dit komt grote aantallen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen zeer ten goede.

 

De SER ziet voor scholen een rol weggelegd in de signalering van armoede en de voorlichting aan kinderen hoe om te gaan met geld. Ook spreekt de SER hier andere partners in de zorg en opvoeding van het kind op aan: ook kinderopvang en jeugdzorg zouden hun rol moeten pakken als het gaat om de signalering van armoede en het verwijzen van gezinnen naar voorzieningen/financiële ondersteuning. De SER beziet dit vooral vanuit de ketenbenadering. Kinderopvangorganisaties kunnen dit eventueel meenemen in hun kindvolgsystemen in de samenwerking met het onderwijs.

 

Meer informatie en het adviesrapport vindt u hier.

Deel dit nieuwsbericht