Sociaal Werk Nederland en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) gaan samenwerken op arbeidsgerelateerde zaken. Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor sociaal werk, waar peuterspeelzalen onder vallen.

De BMK is de branchevereniging van maatschappelijke kinderopvangorganisaties die kinderopvang zien als een basisvoorziening voor de ontwikkeling van alle kinderen van 0-12 jaar. Samen vertegenwoordigen de organisaties bijna de helft van de professionals in de sector.

Het werk van Sociaal Werk Nederland en de BMK heeft steeds meer raakvlakken. Sociaal Werk Nederland en de BMK delen het uitgangspunt dat kindvoorzieningen (peuterspeelzalen en kinderopvang) voor álle kinderen toegankelijk moeten zijn, ongeacht woonomgeving, inkomen of afkomst van ouders. Ze beschouwen de kindvoorziening niet alleen als een arbeidsmarktinstrument voor werkende ouders, maar vooral als een maatschappelijke opdracht voor de ontwikkeling van kinderen, als onmisbare ondersteuning van ouders en als randvoorwaarde voor een inclusieve, ontspannen samenleving.
De BMK en Sociaal Werk Nederland delen ook een visie op goed werkgeverschap en op de noodzaak om te investeren in de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers. Beide brancheorganisaties vinden het belangrijk dat hun leden goed geïnformeerd worden over beleidsontwikkelingen en werkgeverszaken. Dat betekent dat zij informatie moeten kunnen verstrekken over de CAO kinderopvang én de CAO welzijn. Daarom hebben de BMK en Sociaal Werk Nederland besloten om gezamenlijk op te trekken bij arbeidsgerelateerde zaken, inclusief het bepalen van een gezamenlijke positie bij cao-onderhandelingen.

Versterking van twee organisaties

Marijke Vos, voorzitter van Sociaal Werk Nederland: ‘Deze samenwerking versterkt beide organisaties. Het stelt ons in staat onze leden van goede informatie te voorzien en een helder geluid te laten horen tegenover partners als de vakbonden. Bovendien is het maximaal efficiënt.’

Kathalijne Buitenweg, voorzitter van de BMK, sluit zich daarbij aan. ‘De BMK is een jonge en hard groeiende branchevereniging. We willen een wezenlijke bijdrage leveren aan de kinderopvang van de toekomst. Dan is het goed om ons niet op te sluiten in onze eigen organisatie, maar over de heg te kijken en de handen ineen te slaan waar dat kan.’
Sociaal Werk Nederland en de BMK benadrukken dat ze ieder op een eigen manier ook samenwerking zoeken met andere brancheorganisaties, zoals de PO-Raad, de VNG en de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Deel dit nieuwsbericht