“Jojo-effect in kinderopvang is reden van huidige tekort”

Vandaag kwam het CBS met cijfers over de groei van het aantal medewerkers en vacatures in de kinderopvang. Uit de cijfers blijkt dat er tussen 2019 en 2022 tienduizend werknemers in de kinderopvang zijn gaan werken. (2022 -> 117.000 mensen tegen 97.000 begin 2019) De vraag was echter groter.

Het CBS geeft daarnaast aan dat in de periode na 2012, tijdens de economische crisis, er minder vraag was naar kinderopvang: “De werkloosheid nam toe en er kwamen beperkingen op het aantal vergoede uren en de financiële vergoeding voor ouders.” In vier jaar tijd daalde het aantal medewerkers van ongeveer 106.000 (in 2011) tot 78 duizend (in 2015). De branche moest in 4 jaar tijd 28.000 medewerkers ontslaan, schrijft het CSB. Loes Ypma (voorzitter BMK): “Kinderopvang als basisvoorziening zorgt voor een stabiele sector en maakt een einde aan dit jojo-effect binnen onze branche.”

Noodzaak stabiele sector
Loes Ypma: “In deze dramatische jaren hebben wij inderdaad van tientallen duizenden goede medewerkers afscheid moeten nemen omdat wij een sector zijn die meebeweegt met onze economie. En ouders zijn hier uiteindelijk de dupe van blijkt nu. Ouders hebben behoefte aan een stabiele voorziening waarop zij kunnen vertrouwen als zij werk en hun loopbaan combineren met zorg voor het gezin. Ouders hebben behoefte aan een voorziening die net als onderwijs altijd beschikbaar is, gratis en van hoge kwaliteit is.”

Jojo-effect van is reden van huidige tekort
Deze golfbeweging, dit jojo-effect, in de kinderopvang waardoor de sector personeel moet werven en later weer moet ontslaan als het slecht gaat met onze economie, is één van de belangrijkste oorzaken van het huidige personeelstekort. Loes Ypma: “Wij hebben in de crisis na 2011 totaal van 28.000 mensen afscheid moeten nemen. Dit zijn precies de 28.000 mensen die we éxtra nodig hebben over 8 jaar, in 2031.” (Dit is het jaartal waarop berekeningen zijn gebaseerd die de consequenties van het coalitieakkoord doorrekenen.) “Daarom is het zo belangrijk dat kinderopvang beschikbaar is en blijft voor alle ouders, of je nu werkt, je baan verliest of mantelzorger bent. Alleen dan kan de kinderopvang zorgen voor voldoende handen aan het bed en onderwijzers voor de klas zodat Nederland niet op slot gaat en onze economie blijft draaien. Want iedere één Pedagogisch Professional zorgt ervoor dat 6-10 ouders kunnen werken.”

Kinderopvang is een basisvoorziening
Loes Ypma: “Willen we voor eens en voor altijd afrekenen met dit jojo effect dan moet kinderopvang net als onderwijs een basisvoorziening worden die voor alle kinderen toegankelijk is. Want kinderopvang is nu alleen voor werkende ouders toegankelijk. Zodra een ouder zijn baan verliest vervalt het recht op kinderopvang waardoor de sector mee wordt gezogen in een neerwaartse spiraal als onze economie daalt. Hoe stabieler de sector hoe groter de aanzuigende werking op medewerkers en dat sterke imago hebben we nu heel hard nodig.”

Als de vraag naar kinderopvang stabiel hoog is zullen jonge mensen bewust kiezen voor een baan in de kinderopvang. Omdat het hen een goed beroepsperspectief geef, omdat het betekenisvol werk is dat door onze maatschappij erkend en gewaardeerd wordt. Kinderopvang is van grote waarde voor de brede ontwikkelingskansen van kinderen én het maakt ouders mogelijk werken en zorg voor kinderen op een ontspannen manier te combineren.

CBS: Meer werknemers in kinderopvang, maar vacaturegraad hoger dan ooit

Deel dit nieuwsbericht