Zoals aangekondigd in de Tweede Kamer brief van 29 november  2021 over de aanpak van de werkdruk en de personeelstekorten in de kinderopvang, wordt er gewerkt aan het indienen van een wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang. Het gaat over de inzet van de medewerkers in opleiding en dat zij tijdelijk, in het kader van de aanpak van personeelstekort en werkdruk, ook ingezet kunnen worden als vast gezicht op de groep.

Over de voorwaarden waaronder medewerkers in opleiding als vast gezicht ingezet kunnen worden, is SZW nog in gesprek met de diverse partijen, waaronder de BMK.

Het proces om een wijziging door te voeren in een besluit is complex (zo is de Raad van State hierbij betrokken) en neemt daardoor minimaal een half jaar tot drie kwart jaar in beslag. Medewerkers in opleiding kunnen dus vooralsnog niet ingezet worden als vast gezicht.

Deel dit nieuwsbericht