De huidige cao loopt tot 1 juli 2021. We zullen op 8 februari starten met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Dat doen we samen met de BK, FNV en CNV. FCB zal hierin faciliteren.

Ter voorbereiding van de onderhandelingen heeft BMK middels een enquête input opgehaald voor onze inzet. De input van de leden vormt de basis van ons mandaat. Het mandaat is tijdens de ALV voorgelegd aan en besproken met onze leden. BMK gaat met het mandaat de onderhandelingen voeren met de andere partijen.

In januari hebben de BMK en BK een overleg om de voorstellen voor hun inzetbrieven met elkaar te bespreken. Ons streven is om tot een gezamenlijke inzetbrief te komen. De inzetbrieven zullen we, zodra deze gereed/bekend zijn, delen op onze website.

De onderhandelingsdelegatie van BMK bestaat uit de bestuursleden Monique Wittebol en Robert Sänger. Berry Tijhuis is onze externe cao-onderhandelaar en Yasmine Oudriss-Kamouni zal vanuit haar rol als beleidsmedewerker/jurist aanwezig zijn bij de onderhandelingen. Wij zullen jullie waar mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van het onderhandelingsproces. Zeker is dat we het er tijdens onze ALV’s aandacht aan besteden. Schrijf je daarvoor alvast in via de agenda op deze website.

BMK zal zich inspannen voor vruchtbare overleggen die zullen resulteren in een cao-akkoord waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Deel dit nieuwsbericht