Op 1 maar lag het wetsvoorstel voor het verbetertraject gastouderopvang in de ministerraad om naar de Kamer te sturen. Op 7 maart is het wetsvoorstel daadwerkelijk naar de Tweede Kamer gestuurd.

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Via bovenstaande ink zijn ook alle relevante documenten te downloaden. Zoals het uiteindelijke wetsvoorstel, en o.a. het advies van de Raad van State en de uitvoeringstoetsen vanuit de uitvoerende partijen.

Het is nu wachten op een eerste reactie van de Tweede Kamer. Het is gebruikelijk dat zij eerst schriftelijke vragen stellen die wij moeten beantwoorden.

Vervolgens plannen ze een plenaire (mondelinge) behandeling in. We zullen jullie uiteraard op de hoogte houden als er updates zijn!

Internetconsultatie
Het Besluit is zojuist akkoord bevonden door Minister Van Gennip. Dat betekent dat het akkoord op vrijdag 15 maart in de ministerraad ligt om de Internetconsultatie te mogen starten. De verwachting is dat hij dan vrijdag de 15e of maandag de 18e open wordt gezet voor vier weken.

Deel dit nieuwsbericht