Bekijk de opnamen van webinars SZW/GGD GHOR over coronamaatregelen online tot 1 mei

Webinar voor basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en buitenschoolse opvang (BSO) – bekijk de online opname tot 1 mei
Bekijk het webinar van 25 maart (tot 1 mei mogelijk) 

Webinar voor kinderdagopvang – bekijk de online opname tot 1 mei
Bekijk het webinar van 30 maart (tot 1 mei mogelijk)

De opnamen van de webinars zijn tot 1 mei te bekijken. Daarna worden de webinars verwijderd omdat de gegeven informatie snel verandert.

Inhoud van de webinars

Welke rol spelen kinderen in de verspreiding van het coronavirus? Hoe werkt het bron- en contactonderzoek op school en in de kinderopvang? Wanneer moet een klas in quarantaine? En wat is het testbeleid?

Binnen het onderwijs en de kinderopvang leven vragen over het coronabeleid en wat dit precies betekent voor de school en de kinderopvangorganisatie. Daarom organiseren GGD Hollands Midden en de ministeries van OCW en SZW in samenwerking met GGD GHOR Nederland en LCI/RIVM op donderdag 25 maart en dinsdag 30 maart webinars over corona en de maatregelen in het onderwijs en kinderopvang.

Scholen en kinderopvangorganisaties krijgen tijdens het webinar handvatten van de GGD om het coronabeleid op school of de kinderopvanglocatie toe te passen. Met de webinars hopen we het onderwijs- en kinderopvangpersoneel beter op de hoogte te brengen van waarom bepaalde maatregelen worden genomen en hoe ze hiermee om kunnen gaan.

De presentaties tijdens de webinars zullen worden gegeven door twee jeugdartsen van GGD Hollands Midden. Tijdens de webinars wordt ingegaan op vragen als:

  • Wat is het risico op corona;
  • wat is het risico van transmissie kind op leraar/pedagogisch medewerker;
  • waarom quarantaine;
  • waarom het dragen van een mondkapje door ouders die de locatie betreden;
  • hygiëne en waarom.

Tijdens de webinars wordt ingegaan op landelijk beleid, niet zal worden ingegaan op de werkwijze van verschillende GGD’en. Gedurende de presentatie (en erna) wordt de mogelijkheid geboden om vragen te stellen. Deze worden in de chat of tijdens de presentatie behandeld. De vragen zullen beantwoord worden door moderators (jeugdartsen) die achter de schermen meekijken.

Voor wie?
De webinars zijn gericht op schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel en op houders, pedagogisch medewerkers en gastouders.De webinars zijn bedoeld voor houders, medewerkers en gastouders binnen de kinderopvang. Wellicht dat het mogelijk zal zijn voor (afgevaardigden) van oudercommissies om aan te sluiten. Hierover hoor je later meer. Houders en medewerkers in de bso kunnen ervoor kiezen aan te sluiten bij het webinar dat voor PO wordt gehouden. De reden hiervan is dat de leeftijdscategorie die het hier betreft, gelijk is. Voor gastouders en pedagogisch medewerkers in de BSO geldt dat zij kunnen kiezen bij welke webinar ze aansluiten. Voor gastouders en pedagogisch medewerkers die werken met kinderen in de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar kan het interessant zijn om deel te nemen aan het webinar op 25 maart.

Programma
Het programma duurt 2 uur (inclusief een korte pauze) en is opgebouwd uit drie onderdelen:
1. Basiskennis corona: de rol van kinderen en onderwijspersoneel in de verspreiding van corona
2. Beleid op scholen en kinderopvang: o.a. bron- en contact onderzoek, verkouden leerlingen, quarantaine en testbeleid
3. Praktijkvoorbeelden

 

 

 

 

 

Deel dit nieuwsbericht