Ouders met Kinderopvangtoeslag

De buitenschoolse opvang was gesloten van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022. Had je tijdens deze periode kinderopvangtoeslag voor buitenschoolse opvang én heb je je eigen bijdrage doorbetaald? Dan val je onder de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang (TTKO).
Je ontvangt medio juni 2022 automatisch een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kinderopvang van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op je rekening.

Het kan zijn dat je tijdens de eerste en/of tweede sluitingsperiode te weinig tegemoetkoming hebt gehad. Is dit bij jou het geval, dan ontvang je in juli automatisch een aanvullende tegemoetkoming van de SVB op je rekening.

Zodra de precieze betaaldata bekend zijn, leest je dit op de website van de SVB.

Houd je gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen actueel

Is je persoonlijke of kinderopvangsituatie voor de jaren 2021 en 2022 gewijzigd? Geef dan je wijzigingen zo snel mogelijk maar uiterlijk 30 april 2022 door via Mijn toeslagen op de website van de Belastingdienst/Toeslagen.

Dit is belangrijk want de tegemoetkomingen worden door de Belastingdienst/Toeslagen berekend op basis van de kinderopvangtoeslaggegevens die op 1 mei 2022 bekend zijn en die gaan over de sluitingsperiode. Dus zorg ervoor dat je je wijzigingen uiterlijk 30 april 2022 doorgeeft!

 

Ouders zonder kinderopvangtoeslag

Heb je gedurende de derde sluitingsperiode gebruik gemaakt van de buitenschoolse opvang en de eigen bijdrage doorbetaald en betaal je de rekening zelf? Dan val je onder de Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO).
Je kan bij de SVB een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. Zodra de precieze datum om de aanvraag in te dienen bekend is, lees je dit op de website van de SVB.

 

Ouders die gebruikmaken van een gemeentelijke tegemoetkoming

Heb je gedurende de derde sluitingsperiode gebruik gemaakt van de buitenschoolse en de eigen bijdrage doorbetaald en ontvang je een tegemoetkoming via de gemeente of betaal je de rekening zelf? Dan kun je voor de tegemoetkoming terecht bij je gemeente.

 

Informatie rijksoverheid

Kamerbrief 25 februari 2022 over de tegemoetkoming derde sluiting en additionele tegemoetkoming eerste en tweede sluiting
In deze Kamerbrief lees je meer over de regelingen: download de Kamerbrief

Deel dit nieuwsbericht