De tekst van de nieuwe Cao Kinderopvang is gereed. Cao-partijen hebben deze aangemeld bij het ministerie van SZW en een bevestiging van de aanmelding ontvangen. Daarmee treedt de Cao Kinderopvang 2020-2021 officieel in werking.

Cao-partijen zullen het ministerie van SZW verzoeken om de bepalingen uit de Cao Kinderopvang 2020-2021 algemeen verbindend te verklaren. Door de algemeenverbindendverklaring gaan de cao-bepalingen in beginsel gelden voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de Cao Kinderopvang. Het streven is dat SZW in juli a.s. overgaat tot algemeenverbindendverklaring.

Download hier de Cao Kinderopvang 2020-2021.

Deel dit nieuwsbericht