Per 1 augustus nieuwe subsidieronde

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Het Kabinet trekt vanaf dit jaar structureel 5 miljoen euro per jaar extra uit voor de aanpak van laaggeletterdheid.  Aanvragen kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018. De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op is op’ basis. Wees er dus snel bij.

Wie kan subsidie aanvragen?

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je vanaf 1 augustus opnieuw subsidie aanvragen.

Hogere bedragen en eenvoudiger aanvragen

In deze nieuwe subsidieronde zijn de bedragen die kunnen worden aangevraagd verhoogd. Ook zijn een aantal stappen versimpeld. Zo is het bijvoorbeeld voor een school die een aanvraag indient, niet langer verplicht om samen te werken met een bibliotheek.

 

 

Categorie Max. bedrag per cursist van een taaltraject Max. bedrag per subsidieaanvraag Zelf inleggen Totaal beschikbaar
Taaltrajecten ouders € 600 € 1.000.000 20% 2.300.000
Overige activiteiten ouders n.v.t. € 200.000
Taaltrajecten werknemers € 1.500 € 200.000 33% 2.500.000
Activiteiten samenwerkingsverbanden n.v.t. € 200.000

Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen

Deze instellingen kunnen subsidie aanvragen voor laagtaalvaardige ouders. Het kan daarbij gaan om een taaltraject voor ouders, maar ook om activiteiten gericht op betere communicatie met een instelling, beter leren (voor)lezen, training om gesprekken met leraren of zorgverleners  te voeren, of hulp bij het maken van het huiswerk met de kinderen.

Als werkgever kan je subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid van jouw werknemers leidt. Je kunt de subsidie gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen.

Deelnemers van een lokaal of regionaal samenwerkingsverband (van minimaal acht partijen)

Deze ‘deelnemers’ kunnen  ook aanspraak maken op subsidie. Zij kunnen subsidie ontvangen voor activiteiten naar keuze waarmee uitvoering wordt gegeven aan (een deel van) een lokaal of regionaal Taalakkoord.  De activiteiten kunnen hierbij zowel betrekking hebben op de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen als op leesbevordering bij kinderen.

Help je mee laaggeletterdheid in Nederland aan te pakken?

Vraag jouw subsidie vanaf 1 augustus 2018 aan via telmeemettaal.nl/subsidie.

Meer informatie

Heb je inhoudelijke vragen over de subsidieregeling?  Stuur dan een mail naar info@steunpuntbasisvaardigheden.nl.

Deel dit nieuwsbericht