Recent vond overleg plaats met het Ministerie van Volksgezondheid, Veiligheid en Sport over het verloop van de implementatie van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de kinderopvang.

De BMK heeft samen met BOinK, Ppink, stichting Nysa en de BK aangegeven bij VWS waar de sector kinderopvang al hard aan heeft gewerkt en waar het nog beter kan. In de strijd tegen kindermishandeling is ieder kind dat wordt mishandeld er één teveel, dus we moeten de lat hoog leggen. Onze taken binnen de kinderopvang zijn onder meer: goed contact onderhouden met ouders, signaleren als het niet goed gaat thuis én doorpakken als er (blijvende) onveiligheid is.

Als professionals in de kinderopvang spelen wij een belangrijke rol in de levens van gezinnen en het is een flinke verantwoordelijkheid. Wat de BMK betreft moet die verantwoordelijkheid goed herkent, erkent én ondersteund worden vanuit de Ministeries VWS en SZW.

Vandaar dat we samen met de andere brancheorganisaties een verbeterplan aan het opstellen zijn. Zodra alle brancheorganisaties de belangrijkste verbeterpunten hebben aangedragen, presenteren we het plan aan het Ministerie van VWS en SZW.

Een aantal punten die we vanuit de BMK aandragen voor het tienpuntenplan zijn:

  1. Meer kennisoverdracht m.b.t. meldcode en vaardigheden binnen de opleidingen tot pedagogisch professional.
  2. Interne inwerkprogramma’s m.b.t. meldcode en vaardigheden – bij stage en bij de start van een nieuwe baan.
  3. Continue professionalisering (één keer per jaar is onvoldoende).
  4. Investeren in betere implementatie van de Meldcode in de gastouderopvang (mogelijk een andere versie van de Meldcode, continue professionalisering, rol gastouderbureau, sessies met gastouders).
  5. De functie van de aandachtsfunctionaris formaliseren en beter ondersteunen.
  6. De sector ondersteunen in het beter uitvoeren van de eerste stappen van de meldcode en handelingsverlegenheid weghalen.
  7. Toezichthouden GGD op de implementatie meldcode verbeteren en verdiepen.
  8. Samenwerking met het PO blijvend versterken.
  9. Samenwerking met gemeenten versterken.
  10. Cyclisch werken m.b.t. de meldcode (b.v. starten met een intern onderzoek waar mensen tegenaan lopen in de implementatie, vervolgens op alle onderdelen investeren, van praten met ouders, melden, dossiervorming tot evalueren).

 

Aandachtsfunctionarissen kunnen zich aansluiten bij onze werkgroep ‘meldcode in de kinderopvang’. De werkgroep komt gemiddeld drie keer per jaar bijeen voor professionalisering en uitwisseling van kennis. Daarnaast zijn er intervisiegroepjes waar je je bij kunt aansluiten.

Aanstaande maandag 17 mei staat alweer de derde bijeenkomst van de werkgroep meldcode in de kinderopvang gepland.

We hebben twee professionals uitgenodigd om over een aantal belangrijke onderwerpen en uitdagingen binnen onze functie als aandachtsfunctionaris te praten waar dit het contact met andere organisaties betreft.

In deze bijeenkomst zal het gaan over het contact met Veilig Thuis en het contact met de Vertrouwensinspectie.

Karin Laan is beleidsadviseur en aandachtsfunctionaris kindermishandeling, huiselijk geweld en privacy bij de GGD Hollands Noorden. Hanneke Warga is vertrouwensinspecteur bij het team kinderopvang bij de Inspectie van het Onderwijs.

Mocht je nog niet aangemeld zijn voor de werkgroep en dit graag willen, mail dan naar Maryse Broek: broek@bmko.nl

Deel dit nieuwsbericht