Amsterdam, 8 mei 2023 – Op dinsdag 9 mei overhandigt WOMEN Inc. namens tientallen organisaties het manifest ‘Fix het kinderopvangysteem’ aan de leden van de Tweede Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij nemen hun kleine kinderen op de arm mee, omdat zij zelf ervaren hoe hard een nieuw kinderopvangstelsel nodig is om werk en zorg te combineren. In het manifest roepen zij de politiek op om vaart te maken met de invoering van het nieuwe kinderopvangstelsel en ervoor te zorgen dat dit gratis, goed, zonder gedoe en voor alle kinderen is. Het kabinet maakte recentelijk bekend dat de plannen van het kabinet om de kinderopvangtoeslag af te schaffen en te vervangen door zo goed als gratis kinderopvang worden uitgesteld tot 2027.

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) ondertekent dit manifest en steunt de oproep aan de politiek, net als Jeugdzorg Nederland, de PO-Raad, VNG, FNV, NOC*NSF en vele anderen. Goede kinderopvang stimuleert de ontwikkeling van kinderen en zorgt voor een sterke basis voor hun schoolcarrière, loopbaan en kansen in hun verdere leven. Door kinderopvang voor alle ouders toegankelijk te maken, ongeacht of ze op dat moment betaald werk hebben of niet, creëren we gelijke kansen voor alle kinderen. Daarnaast is kinderopvang dé oplossing voor de arbeidsmarkttekorten in andere sectoren, die door de vergrijzing steeds nijpender worden. Het werk van 1 pedagogisch medewerker in de kinderopvang zorgt ervoor dat 11 ouders aan het werk kunnen. Een vereiste is wel dat de banen in de kinderopvang goed beloond worden en perspectief bieden op een stabiele loopbaan en groeimogelijkheden, zodat werken in de kinderopvang aantrekkelijk is.

Ook leidt kinderopvang tot meer gelijke kansen tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. Twee op de drie in deeltijd werkende vrouwen wil namelijk onder bepaalde voorwaarden meer werken, waarvan kinderopvang een belangrijke is. En uit onderzoek onder ouders blijkt dat met een voorgelegd scenario van zo goed als gratis kinderopvang de helft van hen meer zou willen gaan werken. Op deze wijze kan gratis kinderopvang leiden tot een grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en daarmee tot vergroting van hun financiële onafhankelijkheid. En tot verlichting van de tekorten op de arbeidsmarkt.

Joline Heusinkveld, programmamanager bij WOMEN Inc.: ‘’Het is enorm teleurstellend dat de herziening is uitgesteld, maar het betekent niet dat de minister nu stil kan zitten. Daarom nemen we onze kinderen vandaag mee en laten we de kinderwagens bij wijze van demonstratie achter voor de Tweede Kamer, om te laten zien dat de oplossing bij de politiek ligt.’’

Alle 40 ondertekenende organisaties roepen de politiek nadrukkelijk op om het nieuwe kinderopvangsysteem zo in te richten dat het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Voor alle kinderen: ongeacht het inkomen en werk van hun ouders
  • Zonder gedoe: dus schaf de kinderopvangtoeslag af
  • Goed: zorg dat de huidige kwaliteit van kinderopvang gegarandeerd blijft
  • Gratis: zorg dat de kinderopvang voor alle gezinnen financieel toegankelijk is, net als het onderwijs. Voorkom dat organisaties de prijzen kunnen verhogen boven het uurtarief dat straks door de overheid aan organisaties wordt uitbetaald, door een prijsplafond in te stellen
  • Een aantrekkelijke sector om in te werken: investeer in werken in de kinderopvang, ook om voldoende plekken en een goede kwaliteit van de opvang te waarborgen. Zorg voor goede arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden met meer waardering en loopbaanperspectief. Samenwerking met onderwijs, cultuur en sport is hierbij essentieel: er moet ruimte zijn voor combinatiebanen en voor locaties waar samengewerkt kan worden. Zorg voor stabiliteit en voorspelbaarheid in de kinderopvangsector.

Download het manifest. 

Het manifest is ook online te vinden, evenals aanvullende informatie en onderzoeken over de stelselherziening.

 

 

Deel dit nieuwsbericht