De zomervakantie komt eraan. Kinderopvangorganisaties maken dan extra uitstapjes met de kinderen. Daarom is het belangrijk dat we nogmaals kritisch kijken naar het veilig vervoer van kinderen. Wij delen graag samen met BK en BOinK een aantal praktische tips.

 Veilig gebruik BSO Bus gecontroleerd

De afgelopen jaren hebben we ons ingezet voor de terugkeer van de BSO Bus op de weg. Daarbij zijn afspraken gemaakt over het veilig gebruik van de BSO Bus. Die afspraken zijn vastgelegd in een convenant. In mei is een eerste steekproef gehouden onder kinderopvangorganisaties die gebruik maken van de BSO Bus. Daarbij werd getoetst of gebruikers zich houden aan de afspraken over veilig gebruik. Uit de resultaten blijkt dat de geselecteerde organisaties het belang van deze afspraken inzien en hier gezamenlijk de schouders onder zetten.

Veilige routes voor alle soorten vervoer

Zoals wordt nagedacht over veilig vervoer met de BSO Bus, zo moeten we naar de veiligheid van elk soort vervoer kijken. ‘Denk bijvoorbeeld aan het vervoer met taxibusjes, de (bak-)fiets, het OV of lopend. Met de BSO Bus wordt er onder andere gereden via vooraf vastgestelde veilige routes. Ook wordt er nagedacht over mogelijk onveilige situaties onderweg. Dit soort maatregelen kun je ook voor andere vormen van vervoer gebruiken’, aldus Gjalt Jellesma, voorzitter BOinK.

Is omfietsen veiliger?

Emmeline Bijlsma, directeur BK: ‘Denk bijvoorbeeld aan de route naar het zwembad die de BSO kinderen per fiets afleggen. Is de snelste route ook de meest veilige route? Of kun je beter een stukje omfietsen? Zorg ervoor dat je voorbereid op pad gaat. En weet welke risico’s je tegenkomt.’ Gjalt: ‘Denk ook na over welke medewerker je tijdens het uitstapje inzet. Bij een uitstapje met de trein, kan dit iemand zijn die vaker met de trein reist.’

Verken onbekende routes

‘Tijdens de vakantieperiode worden er vaak andere routes gereden dan de routes die de medewerkers normaal rijden en goed kennen. Het is van belang om daar vooraf met elkaar bij stil te staan’, zegt Loes Ypma, voorzitter BMK. ‘Vaak is er een activiteitenplanning en is de locatie van een uitstapje al bekend. Neem in de voorbereiding op het uitstapje dan ook alvast samen de route door. Bekijk daarbij niet alleen hoe je van A naar B komt, maar ook wat je onderweg tegenkomt. Op de ochtend zelf kan je dit in de voorbespreking kort terug laten komen. Door vooraf na te denken over dit soort zaken, kun je verrassingen op de dag zelf of tijdens het vervoer voorkomen. Een fijn idee als je onderweg bent met een groep uitgelaten kinderen.’

Aan de slag met veilig vervoer

In de checklist ‘Veilige routes voor de BSO Bus’ vind je een stappenplan voor het vastleggen van veilige routes en andere tips over veilig vervoer. Deze checklist is bedoeld om kinderopvangorganisaties te ondersteunen bij het vastleggen van de veilige routes met de BSO Bus. Dit stappenplan kan ook gebruikt worden om veilige routes vast te leggen bij andere manieren van vervoer. Worden de BSO Bussen bij jouw organisatie binnenkort geleverd? Zorg dan dat je voldoet aan de afspraken uit het convenant. Bekijk de informatie die helpt bij het voldoen aan deze afspraken.

De tips op een rij:

  • Kies de meest veilige route. Ook als dat betekent dat je moet omrijden of -fietsen.
  • Kun je een onveilige situatie niet vermijden? Bekijk dan hoe je die situatie zo veilig mogelijk kunt maken.
  • Bespreek onbekende routes. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding op een uitstapje. Wat kom je onderweg tegen? Wat is de veiligste route?
  • Gebruik de checklist ‘Veilige routes voor de BSO Bus’ ook voor andere soorten vervoer.
  • Neem de afspraken over het vervoer op in het veiligheid- en gezondheidsbeleid.
  • Maak er een leuke zomer van!
Deel dit nieuwsbericht