GGD GHOR heeft aan alle GGD regio’s een advies gegeven hoe het toezicht tijdens de 2e lockdown plaatsvindt. Deze regeling geldt voor alle vormen van opvang (KDV, BSO en GOO). Het aangepaste toezicht bestaat uit:

  • Vinger aan de pols. De inspecteur zal indien nodig telefonisch contact opnemen met de houder en vragen hoe de opvang tijdens de lockdown is georganiseerd. Er wordt geen rapport gemaakt. Indien een inspectie noodzakelijk, kan een incidenteel onderzoek (met rapport) worden opgemaakt.
  • Signaal gestuurd toezicht. Signalen bij de GGD kunnen aanleiding zijn een onderzoek (met rapport) te starten.
  • Noodzakelijke onderzoeken vinden in principe niet op locatie plaats. Inspecteurs nemen tijdens de inspectie extra maatregelen ter bescherming van de gezondheid.
  • De huidige kwaliteitseisen uit de wet Kinderopvang en onderliggende regelingen blijven van kracht. Wel wordt meegenomen of er mogelijk sprake is van verzachtende omstandigheden door Corona.

Download de uitgebreide informatie over het toezicht op de kwaliteit van GGD GHOR.

 

Deel dit nieuwsbericht