Prikkelende sprekers die nieuwe inzichten boden, veel interactie in de zaal en dynamiek in de discussie. Na afloop gaven deelnemers aan naar huis te gaan met meer kennis over het fenomeen en een groter bewustzijn van het belang van structureel agenderen van dit onderwerp in alle lagen van hun organisatie.

 

Ook werd gewaardeerd dat de discussie concrete zaken bood waarmee aanwezigen thuis aan de slag kunnen. En handvatten om binnen hun eigen organisatie dit onderwerp onder de aandacht te brengen en te houden. Een checklist crisismanagement en hoe de regie te houden als een crisis zich aandient, toegelicht door Paul Stamsnijder (crisiscommunicatie), bleek heel welkom.

 

Aafke Scharloo (klinisch psycholoog) gaf een bij vlagen confronterende presentatie waarin ze scherp stelde hoe groot het probleem van seksueel misbruik is. De menselijke neiging als antwoord op dit afschuwelijke gebeuren is wegkijken …. het zaak juist dát onder ogen te zien #ikkijknietweg. Aan de slag ermee en onderwerp van gesprek maken binnen teams. Dat een organisatiecultuur daar een grote rol in speelt werd duidelijk uit de discussie die ontstond.

 

Richard Korver (advocaat zedendelicten) deelde zijn ervaringen vanuit het juridische perspectief in crisissituaties. Dan ineens ontstaat een enorm complexe situatie waarin ouders, raad van bestuur, OR, OM, politie en andere partijen over elkaar heen tuimelen terwijl er gebrek aan informatie is. Wees daar op voorbereid, was zijn boodschap. Maar ook wees hij onze branche erop dat we veel opener en veel doortastender te werk moeten gaan als we een vermoeden hebben. We wachten nog veel te lang af. Dat kan anders. Richard Korver gaf daar een aantal heel duidelijke oplossingen en tips voor!

 

Dit geeft ons, als branchevereniging, veel handvatten om zaken te verbeteren in de branche en om onze leden beter te faciliteren als het gaat om het voorkomen van mishandeling en seksueel misbruik van kinderen door medewerkers.

Binnenkort komen we hier op terug!

 

Volgende week ontvangen leden een inhoudelijk terugblik op de middag met een foto-impressie en plaatsen we een aantal korte filmpjes die we maakten!

Hier een eerste video-impressie.

Deel dit nieuwsbericht