De tweede Midterm van de aanpak Met Andere Ogen (MAO) is klaar. De midterm geeft inzicht in wat geleerd is over de wijze waarop de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd bijdraagt aan het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen.

In deze Midterm is kennis en ervaring vanuit eerder onderzoek, interviews, de Communities of Practice en de praktijk bijeengebracht.

De zogenoemde leeropbrengsten laten zien wat stimulerend en belemmerend werkt. Het helpt om gezamenlijk handelingsperspectieven te verkennen.

De Midterm draagt ook bij dat op alle niveaus de beweging naar preventief (samen)werken wordt gestimuleerd en betrokken partijen eigenaar zijn van deze beweging.

De laatste fase van de aanpak Met Andere Ogen gaat nu in. Maar ook na 2021 gaat de samenwerking van onderwijs, zorg en jeugd verder!

Deel dit nieuwsbericht