Goed nieuws! Cao-partijen (BMK, BK, FNV en CNV) hebben op 30 november besloten tot een verdere uitbreiding van de diplomalijst voor dagopvang en bso. Ook is besloten dat branche-erkende opleidingen worden ontwikkeld en een EVC-beroepsstandaard. Hieronder vind je het overzicht:

  • Uitbreiding van de lijst met diploma’s die met aanvullend bewijs kwalificeren voor de dagopvang.

Gereed: 1 februari 2021 

  • Voor bso: verlaging van het percentage van 75% naar 50% voor de niet afgeronde hbo bachelor.

Gereed: 1 februari 2021

  • Uitbreiding van de lijst met certificaten die als aanvullend bewijs gelden voor diploma’s op de A2-lijst.

Gereed: 1 februari 2021

  • Ontwikkeling branche-erkende opleidingen.

Gereed: medio 2021

  • Ontwikkeling EVC-beroepsstandaard.

Gereed: najaar 2021

Uitbreiding diplomalijsten
Naar aanleiding van het besluit dat onlangs is genomen om twaalf diploma’s met aanvullend bewijs weer op te nemen, hebben cao-partijen nog eens goed gekeken naar mogelijkheden tot verdere uitbreiding. Met inachtneming van de kwaliteitseisen die ze hebben gesteld. De urgentie hiervoor komt voort uit de bestaande personeelstekorten die vergroot zijn door de coronacrisis.

Alleen voor bso: niet afgeronde hbo bachelor van 75 naar 50 procent
Cao-partijen hebben besloten voor het voldoen aan de kwalificatie-eis voor alleen buitenschoolse opvang het percentage van 75 procent te verlagen naar 50 procent. En het overgangsbewijs naar het laatste jaar te wijzigen in overgangsbewijs naar het derde jaar.

Branche-erkende opleidingen
Cao-partijen hebben besloten dat er branche-erkende opleidingen worden ontwikkeld op basis van het competentieprofiel pedagogisch medewerker van 2019. Instroomeis hiervoor is minimaal een mbo 3 diploma. De verwachting is dat cao-partijen rond maart 2021 een besluit kunnen nemen over de leerdoelen en de criteria waaraan een scholing moet voldoen, in navolging van de systematiek van de scholingen PBMC. Aanbieders van scholing kunnen vanaf dan hun aanbod ontwikkelen. De eerste scholingen kunnen naar verwachting rond de zomer 2021 worden gestart.

EVC-beroepsstandaard pedagogisch medewerker
Cao-partijen hebben besloten tot het laten ontwikkelen van een EVC-beroepsstandaard pedagogisch medewerker, op basis van het competentieprofiel pedagogisch medewerker. Tot nu toe zijn er in kinderopvang alleen EVC-opleidingsstandaarden voor EVC-procedures die afgeleid zijn van crebo-/croho-opleidingen (beroepsopleidingen mbo/hbo). Deze EVC-procedures leiden door veranderde regelgeving nog maar zelden tot een diploma. Verwachting is dat de standaard in het najaar van 2021 ontwikkeld is. Daarna vindt verdere besluitvorming plaats over de toepassing ervan in de Cao Kinderopvang.

Deel dit nieuwsbericht