Het ministerie van OCW organiseert deze maand een aantal thematische sessies om met het veld in gesprek te gaan over het masterplan basisvaardigheden.

Eén daarvan gaat over ‘basisvaardigheden bij jonge kinderen’, op 29 juni van 15.30-17.30 uur.

De sessies zijn bedoeld om op te halen waar schoolleiders en leraren behoefte aan hebben, waar zij nu tegenaan lopen en wat er juist al heel goed werkt. Bij de sessies is een brede doelgroep welkom. Ook de sector kinderopvang kan aan de sessies deelnemen.

De BMK juicht de toenadering van kinderopvang en onderwijs (en andere betrokken sectoren) toe. We ondersteunen het ministerie van OCW graag in de uitwerking en uitvoering van de plannen. We maken dan ook van deze gelegenheid gebruik de BMK leden te attenderen op de uitnodiging.

Op dit moment werkt de Minister van Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma, met het Ministerie van OCW, aan het masterplan basisvaardigheden dat in de Kamerbrief van 12 mei werd aangekondigd.

Voor de uitwerking van dit plan gaan beleidsmakers van het ministerie van OCW graag in gesprek met mensen die in, voor of met het onderwijs werken, over wat scholen en leraren nodig hebben om nóg beter onderwijs in de basisvaardigheden te geven.Deze gesprekken worden gevoerd in een aantal thematische sessies, die online plaatsvinden. De input van deze sessies worden meegenomen in de verdere planvorming.

Je kunt je hier inschrijven voor één of meerdere sessies.

 

Deel dit nieuwsbericht