Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang nodigen je uit voor een bijeenkomst over taalniveau 3F in de voorschoolse educatie.

 

Een hoger taalniveau
Organisaties die voorschoolse educatie aanbieden moeten voldoen aan de eisen van de wet Kinderopvang. Zij hebben echter ook te maken met aanvullende eisen vanuit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Dit besluit is recent op een aantal punten aangepast.

 

Het programma

09:30 Inloop
10:00 Start programma:

  • Stand van zaken en ontwikkelingen in het beleid rond voorschoolse educatie (Rob Vergeer)
  • Ervaringsverhaal over het toetsen en scholen (Directeur kinderopvang/peuterspeelzaal)
  • Een geschikte taaltoets en taalcursus kiezen (Sardes)

12:30 Afsluiten

 

De belangrijkste verandering is een verhoging van het taalniveau: beroepskrachten moeten aantoonbaar ten minste niveau 3F beheersen, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. Dat geldt met ingang van 1 augustus 2019 voor beroepskrachten in de G-overig (kleine gemeenten). Deze gemeenten ontvangen in 2017 en 2018 extra budget voor het realiseren van dit hogere taalniveau. De G37 en G86 (grote en middelgrote gemeenten) hebben hier al eerder aparte bestuursafspraken over gemaakt en budget voor gekregen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden van kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen die voorschoolse educatie aanbieden in de kleine gemeenten. Voor de G37 en G86 volgen er dit najaar twee aparte bijeenkomsten.

Tijdens de bijeenkomst is er veel gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen met uw collega’s van andere kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen.

 

Bijeenkomsten

Dinsdag 20 juni Amersfoort De Observant, Stadhuisplein 7

Donderdag 22 juni Leiden Het Leidse Volkshuis, Apothekersdijk 33a

Maandag 26 juni Eindhoven De Bibliotheek Eindhoven, Emmasingel 22

Dinsdag 4 juli AssenWijkvereniging De Dissel, Kleuvenstee 2-4

Donderdag 6 juli HengeloHet Kulturhus Hasselo, Henry Woodstraat 62

 

Je kan zich hier aanmelden voor een bijeenkomst naar keuze

Deel dit nieuwsbericht