Stichting Nysa, brancheorganisatie van de gastouders, heeft in 2021 een rechtszaak aangespannen, nadat een gastouder een bestuurlijke boete had ontvangen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). De gastouder in kwestie had, na een incident, de NVWA op visite gehad en deze concludeerde dat de speeltoestellen in de tuin van de gastouderlocatie niet voldeden aan het gestelde in de Wet attracties en speeltoestellen (WAS).

De speeltoestellen (in dit geval een trampoline en een speelhuisje) hadden geen certificaat van goedkeuring en werden als gevolg daarvan buiten gebruik gesteld. Hierop volgde een bestuurlijke boete van € 525,- per speeltoestel.
Zowel het gastouderbureau, NYSA, als de toezichthoudende instanties GGD GHOR en VNG waren van mening dat de WAS niet van toepassing is op de gastouderopvang. Als gevolg hiervan heeft NYSA besloten de zaak voor de bestuursrechter te brengen.

Inmiddels is de uitspraak bekend. In het kort hebben de rechters geconcludeerd dat de gastouderopvang wel degelijk onder het WAS valt. De gastouder vangt bedrijfsmatig kinderen op waarbij de speeltoestellen op de gastouderlocatie (zowel buiten als binnen) niet uitsluitend gebruikt worden in de particuliere sfeer maar wel degelijk bedrijfsmatig gebruikt worden. Als gevolg hiervan vallen de speeltoestellen onder de term “publiek gebruik”.

Zie voor meer informatie het bericht op de site van Nysa.

Vervolg
Naar aanleiding van de uitspraak is Nysa in overleg gegaan met SZW, GGD-GHOR en VNG. Deze gesprekken lopen nog en Nysa is van mening dat er voor de gastouderopvang een uitzondering gemaakt dient te worden. BMK heeft vernomen van SZW dat er nog gesprekken gevoerd gaan worden en dat alle branche partijen hierbij betrokken zullen worden.

GGD-GHOR en VNG vooralsnog geen wijziging in beleid
GGD-GHOR en VNG geven aan dat er, in de praktijk, op dit moment niet anders wordt omgegaan met de speeltoestellen in de gastouderopvang dan gebruikelijk. De toezichthouder geeft informeel aan nu niet opeens te handhaven als er een speeltoestel in de tuin staat en deze is niet gecertificeerd conform de eisen van de WAS. Toezicht- en handhaving (VNG en GGD GHOR) zal hierover nog een officieel nieuwsbericht over publiceren. Zodra deze gepubliceerd is, zullen wij dit delen.

Advies van Nysa
Check in de bijlage van de reikwijdtenotitie  of het speeltoestel welke door de gastouder gebruikt wordt wel of niet onder de WAS valt. Valt deze niet onder de WAS dan kan je het speeltoestel op de gebruikelijke manier gebruiken.

Valt deze wel onder de WAS dan adviseert Nysa het speeltoestel tijdelijk buiten gebruik te stellen en voor nu (zolang als er geen uitsluitsel is) er geen gebruik van te maken of het speeltoestel te laten keuren zodat het gecertificeerd is en aan de eisen van de WAS voldoet.

Houd hierbij ook rekening met het feit dat de WAS per 1 juli as. wordt aangepast en alle speeltoestellen per deze datum gecertificeerd dienen te worden door een AKI (aangewezen keuringsinstelling) en er een actueel dossier of logboek per speeltoestel dient te worden bijgehouden.

Deel dit nieuwsbericht