Update: Invulling openstelling Kinderopvang & Onderwijs

Gisteren (21 april) heeft het kabinet bekend gemaakt dat dagopvang en gastouderopvang weer volledig open gaan, de bso gedeeltelijk opengaat en de noodopvang en 24/7 noodopvang door blijven gaan. Ook de compensatieregeling voor ouders loopt door. Inmiddels is er meer duidelijk over de invulling van deze (gedeeltelijke) openstelling. Hou ook de website van de overheid met de FAQ’s  in de gaten, deze geeft veel up-to-date informatie.

Bso volgt het regime van de basisschool: hoe werkt dat met contractdagen?
Basisscholen gaan met hele schooldagen werken. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat scholen op een dag wisselen van groepen kinderen, omdat hierdoor onnodig veel contactmomenten en vervoersbewegingen ontstaan. Dat is tegen het advies van het RIVM in, die juist hamert op het zoveel mogelijk beperken van contactmomenten en vervoersbewegingen.

Voor de bso betekent dit het volgende. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de bso voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Als kinderen bijvoorbeeld normaal op maandag en dinsdag naar de bso gaan maar nu alleen op donderdag en vrijdag naar school mogen dan kunnen ze op donderdag en vrijdag naar de bso. Kinderen kunnen geen extra dagen naar de bso bovenop de uren die in het contract van de ouders is opgenomen (dus in het voorbeeld niet ook nog op maandag en dinsdag).

Afstemming onderwijs en opvang: een handreiking volgt
Om de organisatie van het basisonderwijs en de bso goed vorm te geven en op elkaar aan te sluiten is het belangrijk dat basisscholen en bso’s hier zo snel mogelijk met elkaar in gesprek gaan. En hier heldere afspraken over maken. Bso hebben vaak te maken met verschillende scholen daarom is het extra van belang voor bso-locaties op tijd betrokken te worden bij een werkbaar regime.

Het Ministerie van SZW en OCW roepen de scholen op om hun openstelling goed af te stemmen met de kinderopvang. Communicatie van de ministeries hierover volgt spoedig.

Daarnaast zullen BMK, BK en de PO-raad een handreiking opstellen voor scholen waar het gaat om de samenwerking met de Bso. Belangrijke punten voor de bso hierbij zijn:

  • Scholen gaan werken met de reguliere schooltijden. Per dag dus geen verschillende shifts van leerlingen. Dit heeft als doel het voor ouders en opvang werkbaar te maken én bovenal om het aantal verkeersbewegingen en contactmomenten te minimaliseren.
  • Vaste breng- en haalmomenten voor de opvang
  • Voorkeursopties voor de indeling van groepen (bv op alfabet of afgestemd op voorkeuren van ouders)

Compensatieregeling voor eigen bijdrage ouders loopt door voor alle opvangsoorten
Het kabinet heeft dinsdag aangekondigd dat de compensatie door de overheid voor ouders door blijft lopen zolang het onderwijs gedeeltelijk is opengesteld en de noodopvang in stand blijft. Dat betekent dat de compensatie door de overheid van de eigen bijdrage van ouders tot het maximum uurtarief voor zowel dagopvang, gastouderopvang als buitenschoolse opvang door blijft lopen. Er is nog géén einddatum bekend voor deze compensatieregeling. Met de branchepartijen zijn we in gesprek met het ministerie om compensatie van de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief door houders te laten vervallen. Informatie volgt snel.

Tussenschoolse opvang
De TSO wordt verzorgd door scholen en niet door kinderopvang vanwege het belangrijkste uitgangspunt dat contactmomenten en vervoersbewegingen zoveel mogelijk beperkt worden.

Noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft, ook na 11 mei
De noodopvang blijft, ook voor ouders die geen contract met de kinderopvang hebben, in stand na 11 mei. Het ontlasten van de zorg blijft hierbij een belangrijk doel. De coördinatie daarvan blijft in handen van de gemeente. Wel zal de noodopvang vanaf 11 mei waar het gaat om de uren buiten reguliere openingstijden (dit betreft dus avondopenstelling, nachtopvang en opvang op zaterdagen, zon- en feestdagen) voor ouders met een contract in rekening worden gebracht. We gaan er vooralsnog van uit dat bij ouders zonder contract alle uren noodopvang in rekening kunnen worden gebracht. De gemeenten ontvangen hiervoor van het de overheid een bijdrage. Dat betekent dat de factuur waarschijnlijk bij de gemeente zal moeten worden ingediend. De exacte vormgeving van de noodopvang na 11 mei wordt nog verder uitgewerkt.

Coulanceregeling – praktische invulling & toezicht
Eerder hebben wij al aangekondigd dat er gewerkt wordt aan een protocol voor de zogenoemde ‘anderhalve-meter samenleving’. Dit praktische protocol is naar verwachting eind deze week beschikbaar. het kabinet heeft al aangegeven dat anderhalve meter binnen de kinderopvang voor kinderen niet nodig en niet realistisch is. Het protocol is daarom van toepassing op de omgang tussen volwassenen in de kinderopvang.

De landelijke coulanceregeling van de GGD-GHOR blijft vooralsnog van kracht, maar zal op bepaalde punten wel aangepast gaan worden. Meer informatie hierover volgt later.

Zodra er meer bekend is over de praktische invulling van de aangekondigde maatregelen, laten we dat uiteraard zo spoedig mogelijk weten via onze website.

Deel dit nieuwsbericht