In dit bericht een update op drie onderwerpen vanuit het UWV.

Aanvullend geboorteverlof aanvragen vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 kan de werkgever voor een medewerker aanvullend geboorteverlof aanvragen. Het aanvullend geboorteverlof is voor de partner van de moeder die op of na 1 juli 2020 een baby heeft gekregen. Het verlof kan via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal of DigiPoort door de werkgever worden aangevraagd.

Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. De uitkering is maximaal 70% van het dagloon van de medewerker. Er geldt een maximum dagloon. Voor het opnemen van het aanvullend geboorteverlof geldt een aantal regels. Die lees je hier.

Werkwijzer Poortwachter en addendum Corona bijgewerkt

De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. In de Werkwijzer vind je uitgebreid antwoord op de volgende vragen:

  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

In de bijgewerkte versies van deze documenten vind je de meest actuele informatie over begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. En wat de invloed van de coronacrisis hierop is. Beide documenten worden regelmatig bijgewerkt. Hier vind je de Werkwijzer Poortwachter UWV, 1 mei 2020 (PDF document) en Addendum versie 3: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 dd 180520.

Herziening WW-premie bij overwerk in 2020 opgeschort

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en als gevolg daarvan wordt de WW-premie berekend op basis van het soort arbeidscontract. Door de coronacrisis wordt een onderdeel van de premiedifferentiatie WW dit jaar opgeschort.

Het gaat om de bepaling dat alsnog de hoge WW-premie is verschuldigd als:

  • De werkgever de medewerker meer uren betaalt dan in zijn/haar arbeidsovereenkomst is opgenomen, en;
  • het verschil met de verloonde uren meer dan 30% is.

Tijdens de coronacrisis kan het onbedoelde gevolgen hebben als de werkgever de lage WW-premie moet herzien bij overwerk. Om deze onbedoelde effecten weg te nemen heeft het kabinet besloten dat geen enkele werkgever over het kalenderjaar 2020 de WW-premie op grond van overwerk hoeft te herzien. Het Besluit Wfsv zal hiertoe tijdelijk worden aangepast. Per 1 januari 2021 zal de herzieningssituatie weer in werking treden.

Lees meer over premiedifferentiatie WW

Deel dit nieuwsbericht