Wat is niet-groepsgebonden werk in kinderopvang precies? Hoeveel uren zijn er voor niet-groepsgebonden werk? Hoe bereken je dit aantal? Dit zijn de vragen die de meeste kinderopvangorganisaties en medewerkers bezighouden. De brochure biedt antwoord op deze vragen. En via voorbeelden wordt een handvat geboden hoe in de praktijk invulling gegeven kan worden aan een ondernemingsregeling voor niet-groepsgebonden werk. De brochure vormt géén onderdeel van de Cao Kinderopvang. De afspraken in de cao zijn leidend.

De brochure is geactualiseerd en nu weer helemaal up to date. De afspraken die de afgelopen cao-ronde zijn gemaakt (tekstuele aanpassingen in de regeling) zijn verwerkt en de urenberekening is aangepast voor de huidige minimumnorm van 50 niet-groepsgebonden uren.

Bekijk de brochure hier: Minder werkdruk door voldoende tijd voor niet-groepsgebonden werk

Deel dit nieuwsbericht