Jaarlijks organiseert UWV congressen over actualiteiten binnen het arbeids- en ontslagrecht. Dit jaar vinden deze plaats in september en oktober. UWV nodigt werkgevers uit het Midden- en kleinbedrijf (MKB) en intermediairs uit om een congres in de buurt bij te wonen, zodat je weer helemaal up-to-date bent op het vlak van het arbeids- en ontslagrecht.

Wat kan je verwachten?
Je krijgt praktische informatie over veranderingen in het arbeidsrecht met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020. Actualiteiten over de UWV ontslagprocedure komen aan bod én jurisprudentie over functies en herplaatsing. Een ervaren rechter informeert over de ontslagprocedure via de kantonrechter. Actuele informatie, de (in te voeren) cumulatiegrond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst en ontslagvergoedingen komen aan bod.

Aanmelden
De toegang tot de bijeenkomst is kosteloos. Meld je hier aan voor één van de congressen.

Stand ‘Vraag het UWV’
Bij elk congres is een informatiestand ‘Vraag het UWV’ aanwezig. Daar kan je terecht voor vragen over arbeid en ontslag, arbeidsmarktvraagstukken en de dienstverlening van UWV aan werkgevers.

Wanneer en waar?

DATUM PLAATS LOCATIE
17 september Eindhoven Van der Valk Hotel
20 september Amsterdam Johan Cruijff ArenA
2 oktober Groningen (Haren) Nescio Hotel
4 oktober Rotterdam De Doelen
8 oktober Arnhem Burgers’ Zoo
11 oktober Roermond De Oranjerie

 

Programma

13.00 uur Inloop en ontvangst deelnemers
13.30 uur Opening en welkom door dagvoorzitter
13.40 uur “Arbeidsrecht: wat verandert er door de Wet Arbeidsmarkt in Balans?”

Monique van de Graaf van UWV vertelt over de gevolgen voor oproepkrachten/payroll en geeft inzicht in de ketenregeling en de opbouw van de transitievergoeding.

14.20 uur Actualiteiten Ontslagprocedure

UWV geeft de laatste stand van zaken over ontwikkelingen herplaatsing, de actuele jurisprudentie en uitvoeringsregels.

15.00 uur Pauze
15.30 uur Actualiteiten ontslag via de rechter

Karin Frikkee, raadsheer Hof Den Haag, vertelt onder andere over de cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst en de stand van zaken over ontslagvergoedingen.

16.45 uur Afsluiting en aansluitende borrel
Deel dit nieuwsbericht