De Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) debatteerde op 21 april over de kinderopvang. Hoofdthema was de herziening van het kinderopvangstelsel, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord.

Invoering nieuw stelsel
Belangrijk bespreekpunt was het besluitvormingsproces en de planning voor de invoering van een nieuw stelsel. Ook wisselde de commissie van gedachten over het effect van een vergoeding van 95% voor mensen met lage inkomens. Commissieleden hadden vragen over de uurtarieven in de kinderopvang en over de arbeidseis die in het nieuwe stelsel gehandhaafd blijft.

Private equity en winst
Verder besprak de commissie winst en private equity (privaat vermogen) in de kinderopvang. De minister kondigde een onderzoek aan naar de financieringsvormen in de kinderopvang en naar de effecten (en voor- en nadelen) van bijvoorbeeld een winstbeperking of tariefregulering. Dit kon op brede instemming rekenen. Een aantal partijen liet weten private equity en/of het maken van winst in de kinderopvang te willen verbieden. Ook besteedde de commissie aandacht aan de informatiepositie en betrokkenheid van ouders en personeel.

Personeelstekort
Derde hoofdthema was het personeelstekort in de kinderopvang. De minister kreeg vragen over kwesties die hoofdzakelijk bij de sociale partners liggen, bijvoorbeeld over de arbeidsvoorwaarden in de kinderopvang en de (te strikte) kwalificatie-eisen voor zijinstromers. De minister werd gevraagd werk te maken van combinatiebanen en het verhogen van de deeltijdfactor. Ook was er discussie over de versoepelende maatregelen die het kabinet afgelopen najaar aankondigde. Partijen uitten hun zorg over mogelijk negatieve effecten op de kwaliteit van de kinderopvang.

Tot slot kwamen nog andere onderwerpen langs.

Lees de volledige  nieuwsbrief Kinderopvang van de Rijksoverheid

Deel dit nieuwsbericht