Maximum uurprijzen per opvangvorm

Het kabinet verhoogt de vergoeding voor kinderopvangkosten in 2024. De maximum uurprijs voor dagopvang wordt € 9,65, voor buitenschoolse opvang € 8,30 en voor gastouderopvang € 7,24. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voorstel moet nog worden goedgekeurd

De maximum uurprijs en toetsingsinkomens voor kinderopvangtoeslag worden jaarlijks geïndexeerd.  Het voorstel moet nog worden voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer en daarna wordt de Raad van State om advies gevraagd. In de ministerraad is besloten over de voorlopige vergoeding.

Deel dit nieuwsbericht