Het ‘protocol kinderopvang’ is op 29 oktober geactualiseerd met de thuisblijfregels voor het kind als er iemand in het huishouden van het kind gezondheidsklachten heeft. Maar hoe verhoudt het nieuwe protocol kinderopvang zich tot de ‘beslisboom kind wel of niet naar de kinderopvang/school?’

Onderstaande regels zijn aangepast cq. toegevoegd aan het protocol:

Thuisblijfregels kinderen

  • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend.
  • Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelf-isolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten).
  • Als strikte zelf-isolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.
  • Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelf-isolatie (zonder risicocontact met huisgenoten) is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) na 10 dagen quarantaine weer naar buiten/opvang/school/werk mits ze geen klachten hebben ontwikkeld.

Thuisblijfregels personeel

  • Als iemand in het huishouden van het personeelslid/de gastouder getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend.
  • Personeelsleden/gastouders moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelf-isolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten).
  • Als strikte zelf-isolatie niet mogelijk is, moeten personeelsleden/gastouders in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.
  • Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelf-isolatie (zonder risicocontact met huisgenoten) is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten na 10 dagen quarantaine weer naar buiten/opvang/school/werk mits ze geen klachten hebben ontwikkeld.

Het protocol versus de beslisboom

Het protocol vormt de algemene richtlijn voor de kinderopvang in coronatijd in de breedste zin van het woord. De beslisboom voor het wel of niet brengen van kinderen naar de kinderopvang/school heeft als uitgangspunt gezondheidsklachten bij het kind. Denk daarbij aan een loopneus of hoesten. Als een huisgenoot gezondheidsklachten heeft en het kind is gezond, is de beslisboom 0 jaar – groep 8 niet van toepassing. Dit betekent echter niet direct dat een kind in dat geval naar de kinderopvang en/of school mag. De thuisblijfregels in de situatie dat een huisgenoot gezondheidsklachten heeft zijn nu dus duidelijk in het protocol opgenomen.

De regels zijn complex. We kunnen niet alles in de beslisboom samenvatten. Desondanks zullen we wel kijken of en hoe we bij een volgende update van de beslisboom de thuisblijfregels voor kinderen in het geval van gezondheidsklachten bij een huisgenoot kunnen opnemen.

Deel dit nieuwsbericht