Minister Koolmees informeert in een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de maandelijkse gegevenslevering door kinderopvangorganisaties aan de Belastingdienst. Deze verplichte gegevens aanlevering is een belangrijk onderdeel van het ‘Verbetertraject Kinderopvangtoeslag’. De minister geeft aan dat hij daarom samen met Staatssecretaris van Toeslagen & Douane een wetsvoorstel voorbereidt hiervoor en dat hij graag met de Kamer in gesprek gaat over die maatregel. Dit betekent dat de ingroeiperiode wordt verlengd.

Waarom een verplichte gegevensaanlevering?
Het ‘Verbetertraject Toeslagen’ van de Belastingdienst is in 2018 gestart in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierdoor kan de Belastingdienst/Toeslagen veel sneller signaleren dat er een verandering is in de situatie van ouders en hen hierop wijzen.  Zo voorkomt de Belastingdienst/Toeslagen hoge terugvorderingen (of nabetalingen) bij ouders.

Eind 2020 leverde ongeveer 85% van de kinderopvangorganisaties al maandelijks gegevens aan de Belastingdienst/Toeslagen. Ook lieten de pilots rondom het eerder signaleren richting ouders zien dat een groot deel van de ouders dat een signaal van de Belastingdienst/Toeslagen ontving in actie kwam en het voorschot naar beneden bijstelde. De nieuwe wet beoogt een maandelijkse gegevenslevering ‘uit eigener beweging’ voor alle kinderopvangorganisaties verplicht te stellen.

Kinderopvangorganisaties kunnen als voorheen maandelijks gegevens blijven verstrekken. Het verlengen van de ingroeiperiode is in het belang van ouders en de kinderopvangsector, schrijft de minister: “Het niet tijdig doorgeven van wijzigingen in het gebruik van kinderopvang is een belangrijke oorzaak van (hoge) terugvorderingen, zoals ook in de rapporten van IBO Toeslagen en de Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen opnieuw naar voren is gekomen.”

Brede betrokkenheid branche kinderopvang bij een beter financieringssysteem
Bij het verbetertraject zijn sinds de start in 2018 de branche kinderopvang maar ook softwareontwikkelaars en een aantal kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus actief betrokken. Samen met de ander branchepartijen hebben we verbeteringen weten te realiseren zolang we nog werken met ons huidige toeslagensysteem. Inmiddels is bekend hoe omvangrijk de risico’s voor ouders zijn van dit toeslagensysteem. En bleek dit voorjaar dat de politiek overtuigd is dat het huidige financieringsstelsel op de schop moet en alle partijen gebaat zijn bij een  stelsel dat geen gedoe oplevert voor ouders, eenvoudiger en minder foutgevoelig is en waarbij de overheid rechtstreeks de financiering regelt met kinderopvangorganisaties.

 

Deel dit nieuwsbericht