Cao-partijen BMK, BK, FNV en CNV hebben recent besloten tot meer mogelijkheden om te kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker. Hierover hebben we jullie in dit nieuwsbericht al geïnformeerd. Met dit besluit wordt tegemoetgekomen aan de wens tot meer en snellere instroom van pedagogisch medewerkers.

Het besluit is inmiddels uitgewerkt en gaat vanaf vandaag (1 februari 2020) in.

Het gaat om de volgende uitbreidingen:

  1. Voor de dagopvang en bso kwalificeren meer diploma’s in combinatie met een aanvullend bewijs.
    Dit aanvullende bewijs kan bijvoorbeeld een scholing zijn voor pedagogiek of een keuzedeel.
  2. Deze besluiten werken door in de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Om de kwalificatie-eis voor pbmc/coach in lijn te houden met de uitbreiding van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker, is besloten hier ook een wijziging in door te voeren.
  3. Verder is besloten het percentage voor de niet afgeronde hbo –bachelor te verlagen. Voor het voldoen aan de kwalificatie-eis voor alleen buitenschoolse opvang is besloten het percentage van 75% te verlagen naar 50% en het overgangsbewijs naar het laatste jaar te wijzigen in overgangsbewijs naar het derde jaar.

De besluiten worden verwerkt in de eerstvolgende wijziging van de Cao Kinderopvang.

Door deze uitbreiding wordt de diplomacheck een nog belangrijker hulpmiddel. De diplomacheck wordt hét middel om te bepalen welk diploma kwalificeert voor pedagogisch medewerker dagopvang of bso/nso of beide. En het geeft inzicht of er eventueel een overgangsregeling geldt. De diplomacheck is op 1 februari 2021 bijgewerkt op alle besluiten die zijn genomen.

Het besluit van cao-partijen lees je hier.

Een uitgebreide toelichting op de verruimingen lees je hier.

Deel dit nieuwsbericht