BMK en BK organiseren drie bijeenkomsten over de Meldcode Kindermishandeling, waarvoor meer dan 40 mensen zich hebben opgegeven.

De eerste (digitale) bijeenkomst over de Meldcode Kindermishandeling op 13 oktober jl. was succesvol. Deze eerste bijeenkomst, onder leiding van een externe deskundige, ging over de eerste stappen van de meldcode, “signaleren” en : gesprek aangaan met ouders”. Van deze bijeenkomst maakten we een uitgebreid verslag.

Tweede en derde bijeenkomst in 2021

De tweede bijeenkomst vindt plaats op 26 januari 2021 en gaat dan over signalering van seksueel misbruik. Ook deze bijeenkomst zal online plaatsvinden en weer begeleid worden door de externe trainer en expert.

De derde bijeenkomst zal in het voorjaar van 2021 plaatsvinden, hopelijk “live” en zal gaan over de samenwerking met Veilig Thuis en andere organisaties.

Intervisie

De deelnemers aan dit traject organiseren tussentijds zelf intervisie. Tijdens de tweede en derde bijeenkomst zullen de bevindingen van de intervisiegroepen ook besproken worden, mede met het oog op eventuele adviezen die BK en BMK mee kunnen nemen naar de (landelijke en sectorale) overleggen over het tegengaan van Kindermishandeling.

Deel dit nieuwsbericht