Tweede online sessie met leden op 20 mei: over VE peuters

Circa tien leden melden zich aan en deden mee met onze online sessie om over de laatste ontwikkelingen op gebied van VE en kwetsbare kinderen te spreken. Een dag eerder maakte OCW bekend 7 miljoen uit te trekken voor organisaties die een aanvullend VE aanbod willen doen in de zomer-, herfst of kerstvakantie. Details van de subsidieregeling zijn nog niet bekend. We wilden graag weten hoe onze leden naar deze subsidiemogelijkheid kijken. En wat aandachtspunten zijn bij het realiseren hiervan.

Niet alle kinderen gaan weer naar de opvang. Toch is dat belangrijk. Sociaal Werk Nederland trok vorige week aan de bel omdat een aanzienlijke hoeveelheid VE kinderen nog niet naar de opvang komt. Dit beeld werd tijdens onze online sessie bevestigd. We bespraken mogelijke oorzaken. Overall kwam naar voren dat er nauw contact is met ouders over de redenen waarom kinderen niet naar de opvang komen.  Een persoonlijke aanpak wordt als meest succesvol ervaren in het achterhalen van de oorzaak. Enerzijds laten gezinnen zich beïnvloeden door de berichtgeving en maatregelen uit het land van herkomst, die veelal strenger zijn dan hier in Nederland. Waardevolle informatie die we meenemen in onze gesprekken met SZW en het onderwijs hierover. (In het onderwijs zien we een vergelijkbare tendens.) Anderzijds is het onduidelijk wat de invloed van de ‘huidige tijden van het onderwijs’ is. Misschien is het voor ouders gewoon teveel halen en brengen nu scholen en bso maar 50% open zijn.

Daarnaast bespraken we de situatie van kwetsbare kinderen in de zomerperiode die er voor veel gezinnen toch heel anders uit zal zien, en de rol die opvang hier in kan spelen. Veel vakanties zullen van de zomer niet door gaan. En zonder school of opvang in de zomerweken is deze groep kinderen een lange, aangesloten periode thuis. Is het aanbieden van extra opvang of activiteiten behulpzaam voor deze kinderen uit kwetsbare gezinnen, vroegen leden zich af? Deze input nemen we mee in onze overleggen met ministeries en andere branchepartijen.

Deel initiatieven rond VE peuters en kwetsbare kinderen
En ook: deel initiatieven op het gebied van VE en kwetsbare kinderen met ons. Zo kunnen we tijdens de overleggen die we voeren, concretiseren wat het probleem, en wat een mogelijke oplossing is. Goede cases helpen daarbij.

Over een aantal weken organiseren we opnieuw een online sessie over dit onderwerp om te blijven aansluiten bij wat er speelt in de praktijk. En aansluitend te overleggen wat we kunnen doen.

Zodra de subsidieregeling voor een aanvullend VE aanbod in de schoolvakanties bekend is, laten we dit weten.

Deel dit nieuwsbericht