Verslag online ledensessie over gastouderopvang (13 december 2021)

Op maandagavond 13 december vond opnieuw een online ledensessie plaats over gastouderopvang. Deze ledensessie hebben wij bewust in de avond georganiseerd, zodat naast onze houders of medewerkers van gastouderbureaus ook gastouders konden aansluiten. Overdag is dit niet of nauwelijks mogelijk gezien de kinderen die zij dan opvangen.

Met elkaar praten over de toekomst
We gaan het komende maanden geregeld hebben over de toekomst van de gastouderopvang: de kwaliteit, het aandeel in het maatschappelijke belang en kwalitatief goed toezicht op gastouderopvang. Dit zijn gesprekken waar niet alleen houders en beleidsmedewerkers aan deel moeten kunnen nemen, maar ook bemiddelingsmedewerkers, coaches én gastouders zelf. Het is dus een avondsessie die wij vaker zullen gaan organiseren (ongeveer eens per 2 maanden).

Kort verslag 13 december

 • Corona
  We bespreken welke prangende vragen er leven m.b.t. de huidige ontwikkelingen. Gastouders en gastouderbureaus hebben verschillende afspraken met ouders over het al dan niet doorbetalen als kinderen ziek zijn. Met corona en quarantaine merken gastouders dat de gemiste inkomsten hierdoor flink op kunnen lopen, als zij geen doorbetalingsafspraken hebben.
  Tips:

  • de bijzondere situatie m.b.t. corona vraagt ook om andere afspraken, dus wel doorbetalen van de opvang bij ziekmelding/quarantaine, ouders behouden ook de KOT dus doorbetalen van de gastouder is meer solidair;
  • blijf met elkaar in gesprek om verwachtingen en begrip goed af te stemmen;
  • januari (nieuw jaar) is een goed moment om nieuwe afspraken af te spreken als de oude afspraken wringen.
 • Toezicht
  Nogmaals de mededeling dat vanaf 2022 de mate van het toezicht gaat van gemiddeld 5% naar 50% van de gastouders per gemeente per jaar. Daarnaast wordt het flexibel toezicht op de gastouderbureaus ingevoerd per 2022. Dit houdt in dat de vaste set eisen wordt losgelaten en dat gemeenten en GGD’en meer vrijheid krijgen om lokale speerpunten met elkaar samen vast te stellen. Bij de volgende ledensessie over gastouderopvang zullen we hier over doorpraten.
 • Lêgekosten
  Nog niet alle gemeenten hebben de lêgekosten vastgesteld voor dit jaar. Stichting Nysa houdt een overzicht bij van de kosten per gemeenten en publiceert dit eind van het jaar. Gemiddeld gaan de kosten nog geen één procent omhoog in de meeste gemeenten, maar er kunnen uitschieters bij zitten.
 • Speeltoestellen
  De rechtszaak die stichting Nysa heeft aangespannen om één van de bij de stichting aangesloten gastouderbureaus bij te staan m.b.t. boetes vanwege afgekeurde speeltoestellen door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit) loopt nog. Er vindt nog discussie plaats of de NVWA of de GGD zeggenschap heeft over het keuren van speeltoestellen in de gastouderopvang.
 • Meldcode
  Er zijn meerdere mogelijkheden voor verdere professionalisering op het gebied van de Meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling.

 • Toekomst
  De volgende online ledensessie praten wij verder over wat hetbetekent voor gastouders als de kinderopvang twee dagen gratis wordt voor alle kinderen.
Deel dit nieuwsbericht