Gisteravond (15/2) was de persconferentie en zijn er versoepelende maatregelen bekend gemaakt. Er is sprake van getrapte versoepelingen die gelden voor alle sectoren, dus ook kinderopvang en onderwijs. Dit betekent dat enkele versoepelingen per direct, anderen met ingang van 18 februari ingaan en de laatste set maatregelen vervallen met ingang van 25 februari. Met dit bericht willen we ik jullie op de hoogte brengen van de veranderingen die gevolgen hebben voor de kinderopvang.

Per direct wordt onder andere versoepeld:

  • Het thuiswerkadvies verandert naar maximaal 50% van de werktijd op kantoor. Probeer zoveel als kan (of als je inmiddels gewend bent) vanuit huis te werken. Kom niet allemaal tegelijk naar kantoor en hou je aan de basisregels (handen wassen, bij klachten testen e.d.)

Per 18 februari wordt onder andere versoepeld:

  • De quarantaineperiode wijzigt van 7 dagen naar 5 dagen, mits je 24 uur klachtenvrij bent. Het isolatieadvies na een positieve test wordt ingekort dat kan de kinderopvang enorm helpen met het tekort aan beschikbaar personeel.

Per 25 februari wordt onder andere versoepeld:

  • De 1,5 meter maatregel komt te vervallen; zo ook looproutes e.d. Ook hiervoor geld dat de maatregel komt te vervallen maar het advies is om elkaar wel de ruimte te blijven geven.
  • De mondkapjesplicht komt te vervallen. Daar waar mensen dat prettig vinden of het heel druk is is het advies om de mondkapjes te dragen of in te zetten

De adviezen omtrent hygiëne (handen wassen, hoesten in elleboog, etc) en testen bij klachten blijven voorlopig gelden.

Zwanger?

Het advies voor zwangere medewerkers (28 weken en verder) blijft gelden. Dit betekent nog steeds dat geadviseerd wordt om voor zwangere medewerkers andere, passende werkzaamheden te organiseren. De sector en het ministerie zijn hierover in gesprek met het RIVM, maar vooralsnog lijken hierin geen versoepelingen plaats te vinden.

Taxivervoer

In het openbaar vervoer blijft de mondkapjesverplichting van kracht, dit geld ook voor het halen en brengen naar kinderopvang en schoollocaties d.m.v. taxivervoer.

Ouders

In principe zijn ouders weer welkom in de locaties en op de groep. Het is echter aan de organisaties hoe zij hier invulling aan geven en hoe zij hierover afspraken maken met de ouders. Een organisatie kan dus ook anders besluiten.

Meer informatie

Zoals jullie weten passen we in de loop van de week de protocollen aan op de nieuw situaties. Deze volgen z.s.m. Donderdag 17 februari starten we met de sectorpartijen en het ministerie aan een plan voor de langere termijn; welke afspraken zijn er te maken, wat is goed gegaan de afgelopen periode en wat willen we anders, etc. Hierin nemen we de signalen die we van jullie hebben ontvangen mee.

Download hier de visual van de Rijksoverheid met alle aanpassingen de komende dagen/weken.

Deel dit nieuwsbericht