Lood in kraanwater uit loden waterleidingen

Onlangs maakte de Gezondheidsraad bekend dat er sterke aanwijzingen zijn dat een lage concentratie lood in het drinkwater schadelijker is dan eerder werd gedacht. In november adviseerde de raad het kabinet om huiseigenaren te stimuleren loden waterleidingen in oude woningen te saneren.

Lood kan bij jonge kinderen leiden tot een lager IQ. Dat geldt vooral voor ongeborenen, zuigelingen en kinderen tot zeven jaar oud. Vooral zuigelingen die flesvoeding krijgen zijn kwetsbaar. Langdurige loodinname door deze groepen kan gepaard gaan met een afname van het IQ met 2 tot 5 punten.

Advies BMK: controleer de waterleidingen en vervang loden leidingen

Ga na of in de panden waar kinderdagverblijven of bso’s zijn gevestigd, loden waterleidingen aanwezig zijn.

  • Benader de gemeente en vraag na welke panden binnen de gemeentegrenzen loden waterleidingen hebben. Veel gemeenten hebben dit overzicht of zijn bezig dit nu in kaart te brengen.
  • Wees extra alert op panden die gebouwd zijn vóór 1960 en vraag bouwrapporten van de desbetreffende panden bij de eigenaren en de verhurende partijen.
  • Controleer ook de locaties (een bso bijvoorbeeld) die zijn ondergebracht in scholen waar je mee samenwerkt.
  • Neem in je onderzoek gebouwen mee die gerenoveerd zijn en controleer of de leidingen tijdens de renovatie gesaneerd zijn.

Zijn er loden waterleidingen aanwezig?
Meet de concentratie lood op de drinkwaterpunten van de loden waterleidingen. Laat deze meting uitvoeren door een erkende organisatie op het gebied van waterkwaliteit en watertechnologie.

Leg de gemeten concentraties voor aan de GGD ter beoordeling. De GGD kan aangeven hoe ernstig een eventuele overschrijding van de norm is. De GGD is ook de instantie die als deskundige de ouders hierover rechtstreeks te woord kan staan. Maak afspraken met de GGD hierover.

Informeer ouders over de situatie en de getroffen veiligheidsmaatregelen. Geef een telefoonnummer van de GGD waar zij rechtstreeks hun vragen over een mogelijk gezondheidsrisico van kinderen kunnen stellen.

Laat de loden waterleidingen afsluiten en vervangen. Maak tot de waterleidingen zijn vervangen, gebruik van flessenwater.

 

Bron: Gezondheidsraad en RIVM

Advies ‘Loodinname via kraanwater’ (Gezondheidsraad)

Samenvatting ‘Loodinname via kraanwater’ (Gezondheidsraad).

Aanbiedingsbrief aan Minister I&W en de reactie van de Minister I&W.

Deel dit nieuwsbericht