De zomervakantie komt eraan. Kinderopvangorganisaties maken dan extra uitstapjes met de kinderen. Het is belangrijk om ook dan vooraf na te denken over de meest veilige route én hoe te handelen bij onverwachte situaties in het verkeer. Of dat nu met de (bak-)fiets, de BSO Bus, het openbaar vervoer of lopend is, het vervoeren van kinderen vraagt om voorbereiding.

DeBranchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) roepen organisaties op om de meest veilige routes en alternatieve routes voor élk vervoersmiddel dat wordt gebruikt in de kinderopvang vast te leggen. Voor gebruikers van de BSO bus is dit al een verplichting. De bestuurder daarvan moet zo maximaal mogelijk gebruik maken van de vooraf vastgelegde routes. ‘En dat is niet voor niks’, zegt Gjalt Jellesma, voorzitter BOinK. ‘Je hebt een grote verantwoordelijkheid wanneer je met kinderen op pad bent. Dus gebruik dit soort maatregelen ook voor andere vormen van vervoer’’.

Het vooraf uitstippelen van de meest veilige route is al het halve werk. Je bekijkt daarbij niet alleen hoe je van A naar B komt, maar ook wat je onderweg tegenkomt. Loes Ypma, voorzitter BMK: ‘Ik hoor gelukkig vaak goede voorbeelden, waar professionals met elkaar bespreken wat mogelijk onveilige punten op hun route zijn en of ze deze kunnen vermijden. Het is prettig en verstandig met elkaar te bespreken hoe je de veiligheidsrisico’s op die punten zo veel mogelijk kunt beperken. Dit geldt voor de veel gereden routes, zoals tussen school en de BSO, maar ook voor uitstapjes. Als de bestemming en dus de route niet bekend is, verken dan vooraf de route en neem in de voorbereiding op het uitstapje nogmaals samen de route door’.

Als deelnemer aan het verkeer kom je geregeld situaties tegen die je vooraf niet had voorzien, denk aan een bestelbus midden op de weg of een fietspad dat openligt vanwege werkzaamheden. De sectororganisaties zijn zich hiervan als geen ander bewust. Loes: ‘In het geval je door overmacht geen gebruik kunt maken van de bekende, standaard veilige route, dan helpt het als je vooraf (met collega’s) hebt nagedacht over een alternatieve route.”

Jaap van Barneveld is voormalig hoofdinspecteur bij de verkeersdienst van de Landelijke Eenheid (Nationale Politie) en tevens lid van de commissie die toezicht houdt op de naleving van het convenant BSO Bus. Hij geeft een aantal tips voor wanneer er een versperring is op de vastgelegde routes:

  • Wacht even totdat er weer doorstroming mogelijk is en vervolg dan de weg;
  • Is doorstroming niet mogelijk, wijk dan zo kort mogelijk af in afstand van de vastgelegde route en probeer zo snel mogelijk weer op de route terug te komen;
  • Informeer de leidinggevende over de versperring en vraag zo mogelijk om advies;

Het bespreken van veilig vervoer moet een cyclisch karakter hebben, zegt Emmeline Bijlsma, directeur BK. ‘Zorg dat dit onderwerp regelmatig op de agenda staat, waarbij je naast de verkeersregels ook aandacht hebt voor verkeersinzicht’. Het zorgt voor bewustwording onder de bestuurders en zorgt voor een cultuur waarin medewerkers met elkaar in gesprek gaan over (de ervaren) veiligheid en hoe zij deze waar mogelijk nog kunnen verbeteren. Emmeline: ‘Ik ken medewerkers die het best spannend vinden om een groep kinderen te vervoeren, zij voelen zich zo verantwoordelijk dat ze onzeker worden in het verkeer’. Het is van belang dat zij dit bespreekbaar kunnen maken en de ruimte krijgen iets aan die onzekerheid te doen. ‘Deze medewerkers zijn er vaak bij geholpen om een keer de route rijden zonder kinderen’.

Deel dit nieuwsbericht