Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Tweede Kamer in een verzamelbrief kinderopvang geïnformeerd over verschillende onderwerpen die samenhangen met de kwaliteit van kinderopvang.

In de verzamelbrief kinderopvang biedt zij onder andere het rapport van de eerste meting van de monitor Wet IKK aan. Daarnaast gaat zij in op de stand van zaken van enkele andere trajecten zoals de tussenrapportage van het experiment meertalige dagopvang en aandacht voor kindermishandeling in opleidingen.

Ook de factsheet meld- en overlegplicht, administratieve eisen en ‘In-één-oogopslag’ zijn opgenomen in de brief. Ten slotte komt het verbetertraject kinderopvangtoeslag uitgebreid aan bod.

Deel dit nieuwsbericht