Op 7 november 2023 heeft minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om het maximum toeslagtarief voor kinderopvang voor 2024 extra te verhogen. Deze voorgenomen wijziging is verwerkt in de VNG Adviestabel 2024.

De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2024 kun je gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de VNG.

Deel dit nieuwsbericht