KinderopvangTotaal (4 maart):

“Er ligt een regeerakkoord en half maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn keuzes gemaakt die ook het gemeentebeleid raken. Genoeg aanleiding om met BMK-voorzitter Loes Ypma en Leonard Geluk, directeur van de VNG, te praten over de toekomst en positie van de kinderopvang en kindcentra en welke rol gemeenten daarin zullen spelen. Hieronder een korte samenvatting. Lees het hele artikel op KinderopvangTotaal.

In dit dubbelinterview geven Loes Ypma en Leonard Geluk hun visie op de gemaakte keuzes van het kabinet. Leonard zegt het perspectief van een basisvoorziening voor alle kinderen vanaf nul of twee jaar tot 13 jaar, te delen. Loes ziet het als een stepping stone, met een eerste en tweede stap die er nog wel moet komen. Loes en Leonard delen de zorg over de toegankelijkheid voor kinderen van niet-werkende ouders omdat dit in de weg staat van gelijke kansen voor alle kinderen. Juist voor peuters met een potentiële taal- of ontwikkelingsachterstand is het goed om twee of drie dagen in de week naar een voorschoolse voorziening te gaan. Gemeentes willen er alles aan doen om tot een educatieve basisvoorziening te komen voor alle kinderen. Maar dan moet het Rijk niet de kloof tussen werkende en niet-werkende ouders vergroten, want juist kinderen van die laatste groep lopen een groter risico op achterstand. De VNG vindt dat een belangrijk doel van kinderopvang  het vergroten van kansengelijkheid is. Daarom vindt de VNG het jammer dat de komende jaren toch vooral nadruk ligt op kinderopvang als arbeidsmarktinstrument.

Leonard: ‘Ik denk dat je kunt zeggen dat we met terugwerkende kracht een fout hebben gemaakt om kinderopvang helemaal in het marktdomein te plaatsen. Ik zie het als publieke en maatschappelijk taak. We hebben last van het paradigma van aan de ene kant een marktgedreven sector die aan de andere kant het publiek belang moet dienen. Ik hoop zeker dat we in die tweede stap radicaler kiezen voor kinderopvang als publieke voorziening. Dan ben je af van dat marktparadigma. Het is niet makkelijk om dit om te bouwen en ik heb ook geen gemakkelijke oplossing. Het is complex, mede ook door de grote investeringsmaatschappijen die achter sommige organisaties zitten. Maar dat het complex is, zou het ideaal niet in de weg moeten staan.’

Loes: ‘Sommige wethouders zien kinderopvang als een winstgedreven sector en zien geen onderscheid tussen maatschappelijke en commerciële kinderopvang. Dat maakt de gesprekken soms wat ingewikkelder, ook in de samenwerking met onderwijs als publieke sector en jeugdzorg. Maar ik denk dat het er over vijf jaar heel anders uit ziet. Volgens mij is de toekomst van de kinderopvang de maatschappelijke kinderopvang.’

Lees het hele interview met Loes Ypma en Leonard Geluk in het premium artikel op KinderopvangTotaal

Deel dit nieuwsbericht