Met de nieuwe modelleidraad Toezicht & Handhaving Kinderopvang helpt de VNG gemeenten bij het opstellen van een eigen lokaal beleidsstuk. De VNG geeft in de leidraad invulling en advies over het invullen en vastleggen van toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang en voorschoolse educatie. 

Download Modelleidraad Toezicht & Handhaving Kinderopvang

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving op kinderopvang

Deze leidraad is bedoeld voor ambtenaren die zich bezighouden met het toezicht en handhaven van de kwaliteit van kinderopvang. Gemeenten stellen een gemeentelijk beleid op om op een goede manier de taken rondom aanvraag, toezicht en handhaving kinderopvang uit te voeren. De leidraad geeft aan op welke manier gemeenten afspraken kunnen maken met over bijvoorbeeld de manier van handhaven, acties op signalen en de manieren van registratie.

Meer aandacht voor belangenafweging en nieuwe ontwikkelingen in toezicht

Uit jurisprudentie bleek dat er in gemeentelijk beleid meer aandacht nodig is voor een zorgvuldige belangenafweging.  De motivering bij besluiten is belangrijker geworden. In de leidraad is vastgelegd binnen welke kaders de gemeente handhaaft.

Ook houdt deze nieuwe  leidraad rekening met andere ontwikkelingen rondom toezicht (waaronder de flexibele inspectieactiviteit, aanpassing van boeteregels aan het strafrecht). De VNG heeft onderdelen die betrekking hebben op toezicht ook aan GGD GHOR Nederland voorgelegd.

Meer informatie
Download Factsheet: De nieuwe evenredigheidstoets bij handhavingsbesluiten

 

Deel dit nieuwsbericht